Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/49ba719c-edd5-4fae-95a1-4c9c2ca3a6a0.jpg Ponad 1,42 mln zł na teleopiekę w powiecie kartuskim. Powstaną też kluby aktywności dla seniorów

Ponad 1,42 mln zł na teleopiekę w powiecie kartuskim. Powstaną też kluby aktywności dla seniorów

Marszałek Wiesław Byczkowski i starosta kartuski Janina Kwiecień

Dzięki unijnej dotacji w powiecie kartuskim zacznie funkcjonować system całodobowej teleopieki. Utworzone też zostaną kluby aktywności Nestor, w których prowadzone będą zajęcia dla seniorów. Z bezpłatnej pomocy skorzysta 175 osób.

 

Marszałek Wiesław Byczkowski podpisał w środę, 14 marca 2018 r., umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego realizacji usług społecznych w powiecie kartuskim. Jego celem jest pomoc mieszkańcom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

– Cieszę się, że władze powiatu kartuskiego widzą konieczność nie tylko budowy infrastruktury, ale także konieczność wspierania inwestycji w człowieka – zaznaczył marszałek Byczkowski.

 

Oferta dla seniorów

Wsparcie skierowane zostanie do osób, które mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, z długotrwałymi chorobami, ubogich i samotnych. Projekt zakłada wdrożenie systemu teleopieki działającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Utworzonych też zostanie pięć klubów aktywności Nestor w Sierakowicach, Gowidlinie, Paczewie, Stężycy i Węsiorach, które będą prowadzić zajęcia metodą uniwersytetu ludowego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano specjalne szkolenia dla osób z otoczenia osób starszych oraz służb świadczących pomoc osobom niesamodzielnym.

 

 

Łącznie wsparciem objętych zostanie 175 osób, a dla wszystkich uczestników udział w projekcie będzie bezpłatny.

 

Projekt powiatu kartuskiego to przedsięwzięcie partnerskie, realizowane przy współpracy samorządów gminnych z Sierakowic, Stężycy i Sulęczyna, a także organizacji pozarządowych: Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 1,42 mln zł, a czego 1,35 mln zł to wsparcie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.