Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ponad 2,3 mln zł na stypendia dla najlepszych uczniów z Pomorza. Otrzyma je ponad 850 osób

Ponad 2,3 mln zł na stypendia dla najlepszych uczniów z Pomorza. Otrzyma je ponad 850 osób

Uczniowie uczą się wspólnie na trawie

Stypendia marszałka województwa pomorskiego otrzymają uczniowie podstawówek, gimnazjów, liceów, techników, a nawet zawodówek.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał stypendystów na rok szkolny 2017/2018. Było około 2700 zgłoszeń.

 

Trzy programy dla zdolnych

Samorząd województwa wspiera rozwój najwybitniejszych uczniów z Pomorza. To już kolejny rok, kiedy przygotowano dla nich aż trzy programy.

– Z pierwszego z nich skorzystają uczniowie, którzy z sukcesami reprezentują nasz region na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej, zwyciężając w konkursach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym, ponadwojewódzkim i wojewódzkim – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium zostało przyznane 46 uczniom w kwocie 150, 200 lub 300 zł miesięcznie, zależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się obecnie uczeń. Ponadto sześciu prymusom, którzy mogą pochwalić się szczególną liczbą unikatowych osiągnięć, wręczono Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 1500 zł.

Z kolei drugi rodzaj stypendiów był przeznaczony dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematycznych, a także języków obcych i przedsiębiorczości. Liczyła się przede wszystkim średnia ocen oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Stypendia w wysokości 250 zł miesięcznie dostało 400 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Łączna kwota przeznaczona na te stypendia to 1 200 000 zł.

Trzeci projekt stypendialny dla uczniów z województwa pomorskiego skierowano do szkół zawodowych. Były to „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Docenieni zostali uczniowie z wysoką średnią, którzy kształcą się w zawodach odpowiadającym branżom wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza (czyli m.in. technologie medyczne, logistyczne, ekologiczne). 410 uczniów z 71 szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało 250 zł, a łączna wartość przyznanych stypendiów to 1 025 000 zł.

Wielka gala stypendialna dla uczniów, rodziców i nauczycieli odbędzie 18 grudnia 2017 r. w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance.

Więcej informacji na temat stypendiów na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.