Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorze na podium. Awansowało do czołówki najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce [INFOGRAFIKA]

Pomorze na podium. Awansowało do czołówki najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce [INFOGRAFIKA]

Biurowce w Gdańsku

Województwo pomorskie znalazło się na 3. miejscu w rankingu Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów. W raporcie czytamy: „Awans pomorskiego to efekt konsekwentnie rozwijanej aktywności naukowo-badawczej. Widoczne jest to we wzroście nakładów na badania i rozwój oraz pracowników, co przełożyło się na wzrost liczby zgłaszanych patentów".

 

Pomorskie od dwóch lat zajmowało w rankingu 4. lokatę. W tym roku przesunęło się na podium, deklasując województwo dolnośląskie. Wyprzedziły nas województwa mazowieckie i małopolskie.

 

Przedsiębiorcy inwestują w badania i rozwój

W przygotowaniu raportu brano pod uwagę sześć czynników, które świadczą o innowacyjności regionu. Były to: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), edukacja policealna, pracujący w branżach związanych z B+R oraz liczba zgłoszonych patentów. Województwo pomorskie najwyższą punktację otrzymało w kategoriach wydajność pracy (99 punktów na 100), tworzona wartość dodana (95 punktów) oraz edukacja policealna (80 punktów).

 

Indeks Millenium 2018. Źródło: Bank Millenium

 

– Wysoką aktywność innowacyjną wykazuje sektor przedsiębiorstw, którego udział w wydatkach na badania i rozwój przekracza 70% i należy do najwyższych w kraju – mówi Adam Berent, Dyrektor Departamentu Ratingu w Banku Millennium, jeden z autorów raportu. – Podstawą gospodarki regionu jest sektor usług należący do jednych z najbardziej nowoczesnych w Polsce. Mimo że aktywność innowacyjna pomorskich firm koncentruje się głównie na innowacjach procesowych, udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze usług zajmuje drugie miejsce w Polsce. Systematycznie rośnie też przychód netto ze sprzedaży produktów wytwarzanych przez podmioty zaliczane do wysokiej i średniowysokiej techniki – tłumaczy Berent.

 

Skuteczne narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców

Wyniki raportu dowodzą, że liderami innowacyjności pozostają duże ośrodki akademickie i biznesowe. Cechą wspólną tych regionów jest rozbudowana baza naukowa oraz badawczo-rozwojowa, która wspiera rozwój innowacyjności. W tych województwach funkcjonują najlepsze uczelnie wyższe oraz ośrodki naukowe, które sprzyjają rozwojowi kapitału ludzkiego.

– Samorząd Województwa Pomorskiego od lat konsekwentnie tworzy skuteczne narzędzia wsparcia przedsiębiorczości, czego efektem jest wynik Pomorskiego zaprezentowany w raporcie – mówi Karolina Lipińska, z-ca dyrektora w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Znaczenie instytucji, jako katalizatora wzrostu gospodarczego, jest niekwestionowalne. Sprawność funkcjonowania instytucji oznacza wyższe i stabilniejsze tempo PKB, efektywniejsze rozdzielanie zasobów, dynamikę postępu technologicznego oraz większą liczbę innowacji, ale także skuteczniejszą walkę z ubóstwem – tłumaczy. Karolina Lipińska podkreśla ponadto, że współczesny rynek jest bardzo wymagającą płaszczyzną współpracy dla przedsiębiorcy. Poruszanie się na nim wymaga nie tylko bieżącego i szybkiego dostępu do informacji, czy też znajomości i przewidywalności ruchów partnerów, ale przede wszystkim wymaga elastyczności i szybkiego adoptowania do wciąż zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Z drugiej strony to właśnie rozkwit przedsiębiorczości i dobrze prosperujący biznes są pożądanymi elementami budowania konkurencyjności w regionach.

 

Miejsca województw w rankingu. Źródło: Bank Millenium

 

Treść raportu dostępna jest na stronie Banku Millenium.

 

Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2018 jest autorskim badaniem opracowanym przez Bank Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Wynik w rankingu powstał z sumowania wyników w 6 kategoriach, które według ekspertów banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Wydajność pracy oraz stopa wartości dodanej mówią o aktualnej sytuacji przedsiębiorstw i ich wydajności, wydatki na badania i rozwój są wskaźnikiem aktywności innowacyjnej firm, liczba studentów informuje o potencjale siły roboczej, liczba pracujących w badaniach i rozwoju świadczy o zapleczu intelektualnym regionu. Liczba wydanych patentów jest natomiast wskaźnikiem skuteczności w tworzeniu innowacji.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.