Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorskie szpitale stawiają na poprawę jakości usług medycznych. Będą nad tym czuwali specjalni koordynatorzy

Pomorskie szpitale stawiają na poprawę jakości usług medycznych. Będą nad tym czuwali specjalni koordynatorzy

Joanna Piankowska

Zespół koordynatorów zajmie się m.in usprawnieniem obsługi pacjentów, podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia z leczenia. Skupi się też na poprawie relacji pomiędzy personelem medycznym a chorym. Będzie również uświadamiał pacjentom jego prawa.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 16 kwietnia 2018 r. uroczyście zostały wręczone akty powołania członkom grupy koordynatorów ds. wdrożenia Programu doskonalenia jakości. Jest on realizowany w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie.

 

Jakie ma zadania?

Grupa koordynatorów będzie odpowiadała m.in. za wdrożenie i monitorowanie programu jakości oraz przygotowywanie corocznego raportu z jego realizacji. Ma też uporządkować i wystandaryzować poziom oferowanych usług i obsługi pacjenta, a także przyczyniać się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa personelu medycznego.

– Samorząd województwa pomorskiego od lat stara się podnosić poziom oferowanych usług medycznych oraz obsługi pacjenta. To jedno z kluczowych zadań w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Choć finansowanie świadczeń medycznych i tym samym ich dostępność jest zadaniem państwa, to jako samorząd i właściciel części szpitali działamy na rzecz, m.in. lepszej dostępności świadczeń, zapewnienia ciągłości leczenia i opieki oraz zwiększania bezpieczeństwa pacjenta w procesie leczenia. W ramach programu podnoszenia jakości chcemy skrócić czas oczekiwania na wizytę, uświadomić pacjentom, jakie im przysługują prawa, a także umożliwić ocenę szpitala, do którego chorzy zostali przyjęci. Pacjenci w zrozumiały i rzetelny sposób mają być informowani o stanie zdrowia i sposobach leczenia. To wyzwania stojące przed podmiotami leczniczymi, które muszą do siebie przekonywać jakością i poprawiać wizerunek szpitali – wyjaśnia wicemarszałek Orłowski.

 

Kto będzie dbał o jakość w podmiotach medycznych?

Skład zespołu został przyjęty uchwałą nr 328/318/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z 3 kwietnia 2018 r. Natomiast program, jako pierwszy w Polsce, został uchwalony 24 października 2017 r.

W skład grupy weszli:

 • Grażyna Stachowicz – wiceprezes Szpitala Specjalistycznego w Prabutach
 • Agata Kitowska  –  dyrektor ds. lecznictwa Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 • Jolanta Madej –  dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku
 • Agnieszka Bronk –  dyrektor ds. pielęgniarstwa Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
 • Aleksandra Dorobek – kierownik Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Copernicusa Podmiotu Leczniczego
 • Jolanta Boberek – kierownik, pełnomocnik ds. ZSZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku
 • Aneta Muzolf – kierownik Sekcji ds. Jakości Szpitali Pomorskich
 • Joanna Piankowska – pełnomocnik Zarządu ds. Jakości Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
 • Arkadiusz Bobowski – zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Elżbieta Brzeska – zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • Joanna Szarmach – pełnomocnik SZJ, kierownik działu metodyczno-organizacyjnego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 • Marzena Mrozek – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przewodniczący grupy koordynatorów
 • Magdalena Pawłowska – kierownik referatu nadzoru właścicielskiego w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zastępca przewodniczącego grupy koordynatorów
 • Beata Lewkowicz – pracownik Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, sekretarz grupy koordynatorów
 • Roma Konkel – pracownik Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Arkadiusz Bednarek – pracownik Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.