Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a27aedc3-1dec-482c-9272-d21105e07dc0.jpg Pomorskie liderem w ochronie zdrowia. Wyniki ogólnopolskiego badania PwC przedstawiono na sesji sejmiku

Pomorskie liderem w ochronie zdrowia. Wyniki ogólnopolskiego badania PwC przedstawiono na sesji sejmiku

Mariusz Ignatowicz z PwC

Podczas sesji sejmiku 25 kwietnia 2019 r. radni zostali poinformowani, że województwo pomorskie zostało wyróżnione za Indeks sprawności ochrony zdrowia, poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz efektywność ekonomiczną. Zdobyliśmy statuetki w trzech z czterech badanych kategorii.

 

Wyniki badań Indeksu sprawności ochrony zdrowia zaprezentował przedstawiciel PwC, firmy, która po raz czwarty zbadała polskie województwa. Zdobyliśmy trzy statuetki, które zostały wręczone w ECS-ie w Gdańsku

 

Pomorskie liderem

Nasz region został najlepiej ocenionym województwem w ujęciu całościowym w Indeksie sprawności ochrony zdrowia 2018. W 2016 r. byliśmy na 9. lokacie. To olbrzymi skok, który świadczy m.in. o dobrym zarządzaniu dysponowanymi środkami. Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2018 został przygotowany po raz czwarty przez  PwC. Podczas prezentacji Mariusz Ignatowicz z PwC przypominał, że województwo pomorskie 3 kwietnia 2019 r. otrzymało trzy nagrody.

Jesteśmy liderem w ochronie zdrowia. – Ta nagroda jest też dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby nadal utrzymywać wysoki poziom oferowanych przez nas usług medycznych – podkreślał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Ten sukces to efekt wieloletnich działań. To też zasługa m.in. pracowników tzw. szpitali marszałkowskich, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – mówił Struk. Nie ukrywał jednak, że wiele jeszcze do zrobienia. Chodzi o m.in. sytuację na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Wyraził też oburzenie niską pulą środków, jakie Pomorze otrzymuje. – Nasz region jest na 3. miejscu od końca w algorytmie podziału środków na województwa na ochronę zdrowia – komentował marszałek Mieczysław Struk.

Pomorskie doceniono też za poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Chodziło m.in. o badania profilaktyczne, szczepienia, zachorowania na gruźlicę i wskaźnik hospitalizacji cukrzyków. Tutaj sytuacja bardzo się poprawiła. W poprzednim badaniu w 2016 r. zajęliśmy w tej kategorii 8. pozycję. Marszałek zaznaczył, że na programy dotyczące profilaktyki m.in. raka szyjki macicy i jelita grubego oraz szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 r. ż. z grup ryzyka  przeznaczamy duże środki z budżetu województwa.

Efektywna gospodarka finansów to kolejny obszar, w którym zostaliśmy liderem. W tej kategorii brano pod uwagę np. proporcję wydatków na leczenie jednodniowe w stosunku do szpitalnego, wydatki na opiekę długoterminową, liczbę łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności. Jak zauważył Mariusz Ignatowicz: „w województwie pomorskim pomimo zmniejszającej się liczby łóżek szpitalnych, wzrosła liczba hospitalizowanych pacjentów”. To dowód na wysoką efektywność ekonomiczną naszych szpitali. Przypomnijmy, że w analizie z 2016 r. województwo pomorskie zajęło 2. miejsce.

Poprawiła się też opinia pacjentów o opiece zdrowotnej. Nie zajęliśmy żadnego z trzech nagrodzonych miejsc, ale poprawiliśmy lokatę z ostatniego w 2016 r. na 8. miejsce. Ponadto, marszałek przypomniał, że prawie miliard złotych w latach 2014-2021 zostanie wydany na zdrowie. – Dzięki temu budujemy nowe oddziały, bloki operacyjne, remontujemy i wyposażamy oddziały w tzw. szpitalach marszałkowskich. Staramy się, aby pacjenci przebywający w naszych szpitalach czuli, że przebywają w placówkach o standardzie z XXI wieku – dodał Struk.

 

Radni komentowali nagrodę

Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Barzowski pogratulował nagród. Zwrócił jednak uwagę, że warto byłoby zorganizować szeroką debatę o zdrowiu. Natomiast przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Leszek Bonna z Platformy Obywalskiej wymienił wiele problemów, z jakimi boryka się system opieki zdrowotnej. Chodzi m. in o zbyt niską składkę na ubezpieczenie zdrowotne (wynosi 9 proc.), likwidację izb wytrzeźwień (pacjenci pod wpływem alkoholu przebywają na SOR-ach), brak miejsc na oddziałach psychiatrycznych, złe finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej (po godzinie 18 pacjenci trafiają na SOR-y), problemy kadrowe (za mało lekarzy jest specjalistami medycyny ratunkowej), nieodpowiednie, bo z Ministerstwa Zdrowia, finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Karol Guzikiewicz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że wiele pieniędzy jest nieefektywnie wydatkowanych. Mimo że środki w budżecie wzrosły z 75 mld zł do 100 mld zł to nadal są niewystarczające. Guzikiewicz dodał, że w Polsce od 1989 r. jest mniej o 30 tys. lekarzy. A koszt wykształcenia medyka to od 500 tys. zł do miliona zł, a wielu z nich pracuje w krajach Unii Europejskiej. Brakuje też pielęgniarek. Ponadto, problemem są przepełnione SOR-y, na których znajdują się pacjenci, którzy powinni trafić do innych miejsc. np. izb wytrzeźwień.

 

Pomorskie najlepiej dba o zdrowie mieszkańców

Pomorskie wyróżniono za indeks sprawności ochrony zdrowia, poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz efektywną gospodarkę finansową. Mariusz Ignatowicz zaznaczył, że statuetki są dowodem na to, że nasz region jest liderem sprawności ochrony zdrowia w porównaniu z innymi województwami. – Gratuluję serdecznie i mam nadzieję, że w kolejnym badaniu Pomorskie utrzyma pozycję lidera – dodał Ignatowicz. PwC badał 41 wskaźników określających, w którym regionie system ochrony zdrowia działa lepiej, a w którym gorzej. Analizowano takie obszary jak poprawę stanu zdrowia mieszkańców (50 proc.), efektywną gospodarkę finansową oraz jakość konsumencką opieki zdrowotnej (po 25 proc.).

 

Co badano?

Indeks to badanie porównawcze między województwami. Analizowano głównie lata 2016-2017,w niektórych przypadkach także 2015 r. oraz 2018 r. Badanie brało pod uwagę kluczowe obszary, które reprezentowały trzy główne cele, jakim powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia. Chodziło o poprawę stanu zdrowia mieszkańców (prewencja chorób, zapobieganie niepełnosprawności, zaostrzeniom i zgonom), efektywną gospodarkę finansową (efektywna alokacja, efektywność ekonomiczna terapii, finanse placówek, zarządzanie infrastrukturą) oraz jakość konsumenckiej opieki zdrowotnej (ochrona finansowa, czas oczekiwania,  dostępność geograficzna, satysfakcja pacjenta, system jakości). Ocena opierała się na 13 wymiarach, w których znalazło się 41 wskaźników określających, w którym regionie system ochrony zdrowia działa lepiej, a w którym gorzej. Wskaźniki pokazują punkt widzenia m.in.: obywatela/pacjenta, rządu/płatnika, profesjonalisty medycznego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.