Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/f23c51de-7489-4ab5-b62c-c228929aee21.jpg Pomorskie gminy wydadzą miliony na seniorów, a harcerze na pomoc rodzinom i dzieciom. Zobacz, co powstanie za te pieniądze [GALERIA]

Pomorskie gminy wydadzą miliony na seniorów, a harcerze na pomoc rodzinom i dzieciom. Zobacz, co powstanie za te pieniądze [GALERIA]

Podpisanie umów z z gminą Kobylnica i ZHP Chorągiew Gdańsk. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Powstaną wypożyczalnie sprzętu do rehabilitacji i inne usługi opiekuńcze dla seniorów. Dla dzieci organizowane będą podwórkowe Placówki Wsparcia Dziennego. 12 kwietnia 2018 roku podpisanych zostało kolejnych 6 umów z gminą Kobylnica oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na dofinansowanie rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim.

 

Umowy z wnioskodawcami podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 13,5 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi ponad 11 mln zł.  — Miło mi powiedzieć, że Zarząd Województwa Pomorskiego starta się odblokować kolejne środki z unijnej rezerwy wykonania – powiedział marszałek Mieczysław Struk podczas podpisywania umów. — Chodzi o to, że jeśli do końca 2018 roku uda nam się wywiązać się z umowy, którą zawarliśmy z Komisją Europejską na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będziemy mogli uruchomić środki z rezerwy. Wtedy na rozwój usług społecznych, zamiast dotychczasowych 21 mln euro, będziemy mogli przeznaczyć aż 48,5 mln euro — wyjaśnił marszałek.

 

Srebrna Sieć w szerokim partnerstwie za trzy miliony

Projekt „Srebrna sieć” pomoże 250 osobom, które nie są w stanie samodzielne funkcjonować i ich opiekunom. Chodzi o podniesienie standardu życia dzięki wypożyczalni sprzętu i pomocy rehabilitacyjnej. Powstanie lokalny system usług opiekuńczych, który, dzięki wykorzystaniu nowych zdalnych technologii, będzie pomagał w organizowaniu pomocy m.in. ze strony wolontariuszy. Gmina Kobylnica będzie realizować projekt w partnerstwie z 10 podmiotami. Będą to:

 • Gmina Damnica
 • Gmina Główczyce
 • Gmina Kępice
 • Gmina Słupsk
 • Gmina Ustka
 • Gmina Potęgowo
 • Gmina Tuchomie
 • Powiat Słupski
 • Fundacja Niesiemy Pomoc
 • Spectrum Research – Agnieszka Małecka-Jagła

Srebrna Sieć poza Kobylnicą obejmie jeszcze siedem gmin: Damnica, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk, Tuchomie i Ustka.

Wartość projektu to 2 909 872,15 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2 764 378,54 zł.

— Zarząd województwa chce dalej konsekwentnie wspierać rozwój usług społecznych w naszym regionie, żeby mogły z nich korzystać kolejne gminy. Do tej pory do dofinasowania wybrano 63 projekty o wartości ponad 100 mln złotych. Z tego 90 mln, to środki pochodzące z UE – mówi  Marcin Fuchs, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. — Teraz podpisanych zostało sześć umów. W ramach inwestycji powstaną m.in placówki wsparcia dla seniorów, pomocy rodzinom wielodzietnym itp. Ale to nie koniec działań w tym zakresie. Konieczne będzie zdobycie kolejnych środków, na tego typu pomoc dla innych gmin. Planowane jest przeznaczenie następnych 100 milionów złotych na ten cel w najbliższych latach — dodaje.

 

 

Pięć projektów ZHP dla rodziców i dla dzieci

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska przygotował pięć projektów, które skupią się głównie na pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na stworzenie Centrów Pomocy Rodzinie i dzienne placówki dla najmłodszych. Chodzi przede wszystkim o wsparcie rodzin wielodzietnych i w trudnych sytuacjach życiowych Każde z zadań będzie realizowane w partnerstwie z innym podmiotem.

 1. Projekt „Otwieramy horyzonty!” Będzie realizowany wspólnie z powiatem lęborskim, a konkretnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dla rodzin z gmin: Lębork, Nowa Wieś Lęborska i Cewice powstanie podwórkowa Placówka Wsparcia Dziennego skierowana do dzieci i młodzieży.  W działalność placówki mają być angażowani rodzice i innych członkowie rodziny. Będą organizowane m.in. dni otwarte dla rodzin zastępczych. Wartość projektu to 1 930 308, 00 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 1 833 792,60 zł.
   
 2. Projekt „W rodzinie siła” będzie polegał na rozwoju usług społecznych w Malborku i sąsiednich gminach. Przy współpracy ze Środowiskowym Domem Pomocy w Malborku powstanie Poradnia Rodzinna, a także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci. Rodziny z gmin Malbork, Nowy Staw i Stare Pole będą mogły liczyć na pomoc w postaci grup wsparcia czy konsultacji z ekspertami. Wartość całego projektu 1 934 797,20 zł. Dofinansowanie z EFS wynosi 1 838 057,34 zł.
   
 3. Projekt „Rodzina to podstawa” będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Hufiec ZHP Kwidzyn będzie prowadzić Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci młodzieży. Obszar realizacji projektu dotyczy gmin: Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki. Wartość projektu to 2 337 312,90 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 2 200 447,25 zł.
   
 4. „Ku gwiazdom” to projekt, który będzie realizowany na terenie gmin: Bytów, Miastko i Parchowo przy partnerstwie z gminą Miastko. Działania obejmą 25 rodzin i 50 dzieci oraz ich opiekunów. Podobnie jak w innych projektach ZHP utworzy Placówkę Wsparcia Dziennego, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny. Rodziny otrzymają wsparcie w postaci m.in. konsultacji z ekspertami. Wartość projektu to 1 943 542,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 846 364,92 zł.
   
 5. Projekt „Uwierz w siebie” zostanie zrealizowany na terenie powiatu kościerskiego oraz w partnerstwie z nim. Wsparciem otrzymają rodziny z gmin: Dziemiany, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Podobnie jak w pozostałych projektach, również w Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku tym dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną, która ma zapobiegać i ograniczać występowanie dysfunkcji ich zachowań. Na wsparcie mogą także liczyć rodziny mające trudności w wychowaniu dzieci, rodziny wielodzietne i piecze zastępcze, a także rodzice dzieci niepełnosprawnych. Wartość projektu to 2 131 505,84 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 2 024 930,55 zł. 

 

Zobacz jeszcze

O wybraniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinasowania 29 projektów na rozwój usług społecznych na Pomorzu pisaliśmy tutaj:
Ponad 51 mln zł na rozwój usług społecznych na Pomorzu. Wsparcie otrzymają rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież

A o podpisaniu 11 z 29 umów na rozwój usług społecznych przeczytasz tutaj:
Świetlice dla dzieci, kluby seniora oraz pomoc specjalistów. Rozwój usług społecznych na Pomorzu – podpisanie umów

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.