Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorskie Forum Samorządowe (PoFoS)

Pomorskie Forum Samorządowe (PoFoS)

Pomorskie Forum Samorządowe (PoFoS)

Pomorskie Forum Samorządowe ds. Profilaktyki i Promocji ZdrowiaWspółpraca

Pomorskie Forum Samorządowe (PoFoS) to powołana w 2012 roku inicjatywa samorządów województwa pomorskiego na rzecz poprawy i rozwoju pomorskiej profilaktyki i promocji zdrowia.

PoFoS jest integralną częścią Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych i umożliwia:

  • Stały kontakt przedstawicieli lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego z Samorządem Województwa Pomorskiego;
  • Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
  • Budowanie kompetencji zdrowotnych mieszkańców województwa poprzez wyedukowanych samorządowców;
  • Promowanie projektów partnerskich;
  • Lobbowanie współpracy miedzysektorowej.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.