Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorskie firmy nastawione na rozwój. Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji i kształcenia ustawicznego

Pomorskie firmy nastawione na rozwój. Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji i kształcenia ustawicznego

Śniadania z pracodawcami

W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większego znaczenia nabiera koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning), której założeniem jest stwarzanie warunków i promowanie nauki trwającej od urodzenia aż do końca życia człowieka. Jak to wygląda w praktyce w Pomorskiem?

 

Podział życia człowieka na okresy: szkolny, pracy zawodowej i emerytury nie jest już aktualny. Pracodawcy oczekują od swoich pracowników umiejętności dostosowania się do nowych warunków gospodarczych, jak również kreatywności, podejmowania inicjatyw, otwartości i chęci do zdobywania nowej wiedzy.

 

Odpowiednie kwalifikacje

Dla pracodawców jednym z kluczowych wyzwań jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a także zapobieganie nieustannym zmianom kadrowym. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do wszelkich form podnoszenia kompetencji i zdobywania odpowiednich kwalifikacji. W dobie rosnącego deficytu rąk do pracy, możliwość rozwoju zawodowego w postaci szkoleń i zdobywania nowych umiejętności w firmie jest jednym z ważniejszych atutów, które pracodawca może zaoferować. Podwyższanie kwalifikacji pracownika to możliwość podejmowania trudniejszych zadań i rozwoju. Korzyści płynące z podniesienia wiedzy i umiejętności zespołu wpływają również na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne było tematem przewodnim cyklu spotkań z pracodawcami w formie śniadań biznesowych „Firma jako organizacja ucząca się”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Pomorską Agencją Rozwoju Pomorza. Pierwsze spotkania – 28 czerwca w Malborku i 29 czerwca 2017 r. w Starogardzie – cieszyły się dużym zainteresowaniem pomorskich przedsiębiorców. Organizatorzy podkreślali, że szansę na sukces na rynku pracy mają i będą mieli elastyczni, nastawieni na rozwój pracownicy.

 

Dokształcanie dorosłych

W Polsce jedynie niecałe 4 procent osób dorosłych, aktywnych na rynku pracy, nadal uczy się i podnosi lub zmienia swoje kwalifikacje – to ponad dwukrotnie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. W Pomorskiem wskaźnik ten wynosi 5,5 proc., co daje nam drugą pozycję w kraju po województwie mazowieckim, jednak jest to nadal wskaźnik niesatysfakcjonujący. Wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców Pomorza w kształceniu ustawicznym, w tym wzrost jego znaczenia w podstawowej działalności dydaktycznej pomorskich szkół wyższych, to jedne z celów Strategii Województwa Pomorskiego 2020. – Dobrze przygotowani do wykonywania swoich zadań pracownicy to szansa na sukces dla pracodawców i przedsiębiorców województwa pomorskiego – mówił Józef Sarnowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. – Samorząd dokłada wszelkich starań, żeby wspierać rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców naszego regionu i świadczyć innowacyjne usługi, by podejmowanymi działaniami odpowiadać na potrzeby lokalnych pracodawców.

 

Finansowanie szkoleń i kursów

Pracodawcy nie muszą dziś sami finansować szkoleń i kursów zawodowych swoich pracowników, mogą wspierać ich rozwój, korzystając z funduszy zewnętrznych, np. środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Mogą też korzystać z bezpłatnych usług doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w zakresie rozwoju zawodowego kadr.

 

Gdzie szukać informacji o dopłatach?

W roku 2017 województwo pomorskie otrzymało ponad 9,6 mln zł na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ze względu na duże zainteresowanie pracodawców możliwością skorzystania z dofinasowania z KFS, samorząd województwa pomorskiego wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kolejne 2 mln zł dla Pomorskiego. Szczegółowych informacji, jak uzyskać wsparcie oraz jakie priorytety wydatkowania środków KFS obowiązują w bieżącym roku, udzielają powiatowe urzędy pracy. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.