Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorscy radni jednomyślni w głosowaniach. XXXIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Pomorscy radni jednomyślni w głosowaniach. XXXIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Głosowanie podczas XXXIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

Na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni jednogłośnie przyjęli 6 uchwał. Dotyczyły one m.in. likwidacji Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przekazania środków powiatowi sztumskiemu na remont dróg powiatowych czy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

 

Obrady sejmiku gościnnie obserwowali m.in. wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i były marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski.

 

Pieniądze na drogi w Sztumie

Radni województwa jednogłośnie przyznali samorządowi powiatu sztumskiego dotację na remont dróg powiatowych. Kwota 50 tysięcy złotych pozwoli na przeprowadzenie bieżących napraw nawierzchni. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont ulicy Limanowskiego i Przemysłowej w Dzierzgoniu oraz drogi Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń. Tymi odcinkami zostały wytyczone objazdy dla zamkniętej dogi wojewódzkiej 515. Prace będą przeprowadzone w czwartym kwartale 2017 r. Jednocześnie, z uwagi na rozszerzenie zakresu robów, zwiększono o 120 tysięcy zł kwotę przeznaczoną na remont drogi wojewódzkiej 515 w Dzierzgoniu.

W związku z przesunięciem środków w budżecie województwa tak, by przeznaczyć dodatkowe 120 tysięcy zł na remont drogi, sejmik podczas obrad przyjął autopoprawkę do budżetu województwa i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego. – Dokonujemy przesunięcia wewnętrznego w ramach środków dotyczących transportu – mówił  podczas sesji skarbnik województwa pomorskiego Henryk Halmann. – Zwiększamy limit wydatków na bieżący remont odcinka drogi w Dzierzgoniu, gdzie była awaria. Wybraliśmy wykonawcę, niestety, oferta jest większa o 120 tysięcy złotych. Żeby to zadanie zrealizować, zwiększyliśmy plan wydatków na to zadanie kosztem innych działań Zarządu Dróg Wojewódzkich, więc to nie czyni żadnych zmian w budżecie, tylko zachodzi przesunięcie pieniędzy – dodał Halmann.

 

Likwidacja ZMiUW

W związku z nową ustawą Prawo wodne likwidacji ulegają wszystkie wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Od 1 stycznia za zadania dotychczas realizowane przez ZMiUW będzie odpowiadać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Co ważne, wszyscy pracownicy obecnego Zarządu zachowają swoje stanowiska i przejdą do nowej struktury organizacyjnej. Również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 30 października 2017 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.