Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Autorzy, książki o Pomorzu, zasłużeni pisarze – zgłoś ich do nagrody. Wiatr od Morza – nowy konkurs literacki

Autorzy, książki o Pomorzu, zasłużeni pisarze – zgłoś ich do nagrody. Wiatr od Morza – nowy konkurs literacki

Władysław Zawistowski, dyr. Departamentu Kultury UMWP i Bożena Orczykowska – p.o. dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Fot. Marcin Dąbrowski

Nowa nagroda m.in. dla pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy i księgarzy. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2018 r.

 

W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznana Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza. Wyróżnienie ma promować książki o dowolnej tematyce napisane przez autorów mieszkających na Pomorzu i książki o naszym regionie. W październiku zostaną wyłonieni trzej pierwsi kandydaci. Laureatów poznamy podczas gali w teatrze, gdzie nie zabraknie również doznań artystycznych.

Geneza

Od dłuższego czasu rozmawiano o potrzebie stworzenia nagrody regionalnej, adresowanej do tutejszej publiczności, zainteresowanej tym, co się na Pomorzu dzieje. – Istnieją w naszym regionie bardzo poważne nagrody, chociażby gdański Europejski Poeta Wolności i Nagroda Literacka Gdynia, która jest nagrodą ogólnopolską. Pojawiła się jednak potrzeba nagrody regionalnej, która dostrzeże i doceni to, co dzieje się tutaj, u nas – mówił Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa pomorskiego podczas spotkania, 22 maja 2018 r. Okazją do ustanowienia Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza są dwie ważne daty – 100-lecie odzyskania niepodległości i 20-lecie powołania samorządu wojewódzkiego. Nagrodę stanowi statuetka Wiatr od Morza oraz 10 tysięcy złotych w każdej z trzech kategorii.

 

 

Kto i za co otrzyma nagrodę?

– Do całej plejady naszych nagród, m.in. Nagrody Teatralnej, Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Pomorskiej Nagrody Muzealnej [współuczestnictwo] dołącza nagroda literacka, której bardzo brakowało mówi Beata Jaworowska, c-ca dyrektora Departamentu Kultury UMWP. – Zastanawialiśmy, co zrobić, by nagrodzić bogactwo świata pomorskiego, pomorskiego twórcę albo twórcę związanego z Pomorzem, piszącego o naszym regionie. Książka pomorska to też ciekawy pomysł na dostrzeżenie Pomorza w twórczości współczesnych autorów. Ciekawe jest wymyślenie kategorii książka pomorska, która pozwala na zauważenie również albumów czy przewodników – dodaje Jaworowska. Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza będzie przyznawana za dzieła wydane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, w trzech kategoriach:

 • Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny;
 • Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;
 • Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

 

Zamieszkanie lub tematyka

W trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury jako uniwersalnego narzędzia samopoznania, rozumienia świata, budowania osobowej i zbiorowej tożsamości, autokreacji i autoidentyfikacji, została ustanowiona Nagroda Wiatr od morza. Zgodnie z regulaminem, można zgłaszać dzieła napisane w języku polskim. Jednakże, w przyszłych edycjach przewidziano możliwość dopuszczenia komiksów, audiobooków, e-booków czy dzieł napisanych np. w języku kaszubskim. Regulamin ma być elastyczny, dostosowany do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb odbiorców. Nagrody zostaną przyznane autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu lub twórcom dzieł związanych z tematyką pomorską za dokonania w roku poprzedzającym jej wręczenie, lub za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa. Miejsce publikacji nie ma znaczenia. Nominacje nie będą ogłaszane, poznamy tylko trzech lauretów.

 

Kto może zgłaszać kandydatów?

Jury będzie rozpatrywać jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2017. Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej (po jednej kandydaturze w każdej z trzech kategorii) przysługuje:

 • stowarzyszeniom i związkom literackim,
 • redakcjom czasopism literackich,
 • wydawnictwom,
 • wyższym uczelniom humanistycznym,
 • stowarzyszeniom regionalnym,
 • bibliotekom,
 • instytucjom kultury,
 • mediom,
 • członkom jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

 

Kto będzie decydować o przyznaniu nagród?

Laureatów wybiera przez trzy najbliższe edycje, powołane przez Zarząd Województwa Pomorskiego, jury, które tworzą:

 • prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – przewodniczący jury – literaturoznawca, krytyk literacki i teatrolog, członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, wykładowca w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Bożena Orczykowska – p.o. dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, wieloletnia wicedyrektor Biblioteki ds. merytorycznych;
 • Elżbieta Pękała – zastępca dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, m.in. redaktor, organizator i promotor czytelnictwa;
 • prof. nadzw. UG, dr hab. Katarzyna Szalewska – adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, współredaktorka książek naukowych, autorka artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami specjalnymi oraz związkami między literaturą i historią;
 • Władysław Zawistowski – dyrektor Departamentu Kultury Urzędy Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pisarz, poeta, dramaturg, radiowiec.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Miejscem, gdzie będą gromadzone książki, jest WiMBP w Gdańsku, posiadająca 26 filii i ogromny księgozbiór. Biblioteka zakupuje książki za 800 tys. zł, a oprócz tego ustawowo otrzymuje obowiązkowe egzemplarze od wydawnictw. Zgromadziła ponad 400 egzemplarzy o Pomorzu i utworzyła dział regionalny. – Jesteśmy skupiskiem całego świata literackiego z Trójmiasta, z Pomorza. Mamy dzieła wielu autorów i odpowiednie warunki, by je promować. Chcemy pokazywać ciekawe i wartościowe dzieła – mówi Bożena Orczykowska, p.o. dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

 

 

Do kiedy i gdzie zgłaszać propozycje?

Warto przesłać egzemplarz zgłaszanej książki, co ułatwi pracę jury. Zgłoszenia w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem, należy wysłać do 28 maja 2018 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 301 48 11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej Barbara Blacharska, e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl) oraz tel. 58 326 82 90 (Departament Kultury UMWP – Marcin Dąbrowski, e-mail: m.dabrowski@pomorskie.eu).

 

Zobacz: regulamin Pomorskiej Nagrody Literackiej

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.