Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomagają dzieciom polonijnym, prowadzą żłobki i edukują młodzież. Samorząd przeznaczył ponad 166 mln zł na działalność organizacji pozarządowych

Pomagają dzieciom polonijnym, prowadzą żłobki i edukują młodzież. Samorząd przeznaczył ponad 166 mln zł na działalność organizacji pozarządowych

Paweł Orłowski

Dzięki tej kwocie organizowane są wakacje dla polskich dzieci z Białorusi i Ukrainy, projekty edukacyjne, w tym doradztwo zawodowe oraz warsztaty artystyczne dla mieszkańców Pomorza. Aż 155 mln zł dofinansowania w 2017 r. pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szacuje się, że oferta, jaką przygotowały NGO-sy we współpracy z samorządem województwa pomorskiego, trafiła przynajmniej do 230 tys. mieszkańców Pomorza. Wicemarszałek Paweł Orłowski podczas XLVI sesji sejmiku 28 maja 2018 r. przedstawił „Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017″. Wicemarszałek zaznaczył, że współpraca między samorządem a organizacjami pozarządowymi jest wzorowa, a sukces regionu to m.in. zasługa NGO-sów.

 

Organizacje pozarządowe to dobry partner województwa

Głównym celem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych. Chodzi o skuteczne wykonywanie zadań publicznych. – Przeznaczone na działalność NGO-sów duże kwoty pokazują, jak silnie trzeci sektor jest zaangażowany na Pomorzu w realizację usług publicznych – zaznacza Paweł Orłowski, wicemarszałek. – To dla nas efektywny partner, który często taniej i lepiej zajmuje się usługami społecznymi. W ramach tych środków organizacje pozarządowe prowadzą szereg działań, np. centra integracji, przedszkola i żłobki, które na co dzień służą naszym mieszkańcom. To działania z zakresu kultury i sportu. Dobre wyniki związane z rynkiem pracy to też w dużej części zasługa pracy trzeciego sektora – podkreśla Orłowski.

Wśród zadań, jakie realizują dla samorządu województwa organizacje pozarządowe, są m.in. prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (w Gdańsku, Słupsku, Chojnicach i Malborku) oraz program tworzenia nowych miejsc praktyk i staży dla uczniów i absolwentów z województwa pomorskiego. Dofinansowanie dobyły też m.in. akcja „Lato z Polską”, której celem jest organizacja pobytu letniego na Pomorzu dla dzieci polonijnych, głównie z Białorusi, Ukrainy i Rosji, coroczne spotkanie sygnatariuszy Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja Centrum Solidarności, która przygotowała IV edycję projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Olimpiada Solidarności”.

Organizacje pozarządowe zajmują się szeregiem działań społecznych. – Na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczono ponad 1 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – mówi Paweł Orłowski. – Przy okazji oddania inwestycji finansowanych z “pefronu”, prezes funduszu bardzo chwalił województwa pomorskie. Zauważył, że gdyby te środki były tak efektywnie wydawane we wszystkich województwach, to program wsparcia niepełnosprawnych powinien się dalej rozwijać – tłumaczy Orłowski.

 

Wsparcie pozafinansowe

Jednak finansowanie projektów czy działalności organizacji pozarządowych to nie wszystko. Samorząd województwa pomorskiego współpracuje z NGO-sami w zakresie doradztwa i konsultacji różnorodnych projektów. Prężnie działa Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana przez marszałka na wniosek 50 organizacji. Rada w 2017 r. obyła 5 posiedzeń i przyjęła 14 uchwał. We współpracy z samorządem działają też m.in. Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego oraz Pomorskie Forum Terytorialne.

 

Zobacz: Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.