Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Połączenie dwóch uczelni w Słupsku – powstał duży ośrodek akademicki. Najważniejsze będą jakość i praktyka [FILM]

Połączenie dwóch uczelni w Słupsku – powstał duży ośrodek akademicki. Najważniejsze będą jakość i praktyka [FILM]

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, Akademia Pomorska w Słupsku

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku przestała istnieć. Jej studentów, wykładowców i budynki przejęła Akademia Pomorska.

 

Proces konsolidacji dwóch słupskich uczelni trwał ponad rok. Symbolicznie zakończyło go odsłonięcie pamiątkowej tablicy 4 grudnia 2017 r. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przekazał też insygnia dziekańskie nowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

 

Słupski Ośrodek Akademicki

Ponad rok temu, 30 września 2016 r., Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania zakończyła działalność edukacyjną. Konsolidacja uczelni nastąpiła w wyniku porozumień pomiędzy Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA (spółką, w której większościowe udziały mają samorząd województwa pomorskiego oraz Słupsk) a władzami Akademii Pomorskiej. Uczelnia otrzymała w formie darowizny majątek o wartości 6,4 mln zł. – Od lat wspieramy słupską uczelnię jako instytucję o dużym potencjale. Dzięki niej edukacja akademicka na Pomorzu jest bardziej zrównoważona i nie skupia się wyłącznie w Trójmieście – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – We współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i lokalnymi uczelniami stworzyliśmy projekt Słupski Ośrodek Akademicki – dodał.

 

 

Marszałek województwa i rektor Akademii Pomorskiej, 4 listopada 2016 r. podpisali umowę na dofinansowanie tego projektu kwotą 16,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu dofinansowaniu słupska uczelnia podnosi jakość kształcenia praktycznego. Staje się bardziej ukierunkowana na potrzeby rynku pracy, m.in. poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury pod kątem specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego.

 

Tablica pamiątkowa Akademia Pomorska w Słupsku

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.