Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pół miliona złotych dla ochotniczych straży pożarnych. Radni województwa jednogłośnie za dofinansowaniem zakupu sprzętu ratowniczego

Pół miliona złotych dla ochotniczych straży pożarnych. Radni województwa jednogłośnie za dofinansowaniem zakupu sprzętu ratowniczego

Strażacy z OSP Karsin, Przodkowo oraz Czarna Dąbrówka na 48. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego

Na 48. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze przeznaczone będą na nowe pompy, agregaty i inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

Głosowanie nad uchwałą było jednogłośne. Za przekazaniem pieniędzy było 30 radnych.

 

OSP na pierwszej linii

Pomoc finansowa przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. – Te jednostki, o których dziś mówimy, funkcjonują w ramach krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I działają bardzo sprawnie – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Strażacy ochotnicy uczestniczą w licznych interwencjach lokalnych i nie tylko. To właśnie oni bardzo często są jako pierwsi na miejscu niebezpiecznego zdarzenia – dodał marszałek.  

 

Nowy sprzęt

Nowy sprzęt otrzyma 77 jednostek ochotniczych straży pożarnych z 44 gmin Pomorza. – Za 500 tys. zł kupimy 14 motopomp oraz 16 agregatów prądotwórczych – wyliczał Mieczysław Struk. Jednostki dostaną również piły ratownicze i pompy szlamowe, a także pływające motopompy. W ciągu ostatnich dziewięciu lat samorząd województwa przekazał ochotniczym strażom pożarnym ponad cztery mln zł. Dodatkowo wsparcie uzyskały również policja i jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Pełną listę jednostek OSP oraz sprzętu, jaki otrzymają zobacz tutaj.

 

Głosowanie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP. Fot. Aleksander Olszak

 

Dodatkowe dofinansowanie

Specjalną, dodatkową dotację w wysokości 5 tys. zł, również na zakup środków ratowniczych otrzymały OSP z Karsina, Dzierżążna i Czarnej Dąbrówki. Zakupią one latarki i strażackie saperki. Z kolei OSP z Przodkowa otrzyma pieniądze na zakup defibrylatora do szkoleń oraz komputer sterujący fantomem do ćwiczeń pierwszej pomocy. – Warto pamiętać, że te trzy jednostki wyróżniają się inicjatywami z zakresu bezpieczeństwa ludności oraz ochrony przeciwpożarowej – zaznaczył marszałek Struk. Za swoją działalność zostały docenione przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały wyróżnione statuetkami Florianów. Również Sejmik Województwa Pomorskiego postanowił docenić ich działalność. – Nowoczesny sprzęt kosztuje i chciałbym bardzo serdecznie podziękować samorządowi województwa za to wsparcie. Cieszę się, że nasze wnioski zawsze są popieranie przez wszystkich radnych – podziękował radnym województwa Edward Kwidziński ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego.

 

 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego w województwie pomorskim

Podczas sesji marszałek Mieczysław Struk przedstawił również informację o tym, jak w 2017 r. został zrealizowany Kontrakt Terytorialny, czyli umowa zawarta w 2014 r. pomiędzy samorządem województwa pomorskiego i polskim rządem. W kontrakcie tym wymieniono przedsięwzięcia kluczowe dla rozwoju kraju i województwa. W umowie zawartych jest 69 przedsięwzięć o wartości ponad 30 mld złotych. Są to m.in. rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej i portów morskich, a także ochrona środowiska, rozwój energetyki, dziedzictwo kulturowe oraz specjalistyczne usługi zdrowotne. — Kontrakt ten nie jest dodatkowym źródłem pieniędzy. W założeniu finansowanie przedsięwzięć ma pochodzić z funduszy unijnych perspektywy 2014-2020 i uzupełniająco z budżetu państwa – powiedział marszałek Struk. — Podstawą zawarcia kontraktu było nadanie priorytetowego statusu przedsięwzięciom nim objętych, jako kluczowych z punktu widzenia rozwoju kraju i województwa, oraz zobowiązanie do ich finansowania z różnych źródeł — dodał.

Marszałek wyraził żal w związku z tym, że wiele kluczowych projektów objętych kontraktem wciąż nie dostało zielonego światła od rządu na ich realizację. Są to m.in.: inwestycja mająca połączyć Port Gdynia z siecią dróg krajowych, Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) czy Droga Czerwona (osobna trasa do portu w Gdyni). — Nie mniej istotne są przedsięwzięcia dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, na które dofinansowanie otrzymały jedynie inwestycje rządowe realizowane przez Wody Polskie. Status budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu także pozostaje jak na razie nieustalony. Strona rządowa zwleka z decyzją realizowania tej kluczowej dla polskiej energetyki inwestycji — wymieniał marszałek. Szczególną uwagę Mieczysław Struk zwrócił na problem budowy trasy S6. Jak powiedział, jej umieszczenie w Kontrakcie Terytorialnym nie zapewniło gwarancji na zrealizowanie projektu. Do tej pory powstały dwa krótkie odcinki (obwodnica Słupska i Nowogardu). Trasa S6 miała połączyć Gdańsk ze Szczecinem.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.