Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Podsumowanie I naboru wniosków w Programie Kultura

Podsumowanie I naboru wniosków w Programie Kultura

EEA_logo

 

Do działania 1: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym złożono 223 wniosków:

  • 131 do Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego,
  •  92 do Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 1,89 mld PLN i ponad siedmiokrotnie przewyższa dostępną w ramach naboru alokację, która wynosi 260 mln zł.

Do działania 2:  Poprawa dostępu do kultury i sztuki złożono 75 wniosków. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 86 mln PLN  i ponad pięciokrotnie przewyższa dostępną w ramach naboru alokację, która wynosi 16 mln PLN.

Obecnie trwa ocena formalna wniosków.

Więcej informacji tutaj.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.