Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Podpisano Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

Podpisano Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

W dniu 31 maja br. w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele MR i Zarządu Województwa Pomorskiego podpisali Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego. W aneksie znalazło się 12 projektów z Pomorskiego dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego. W imieniu Rządu RP Aneks podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, a w imieniu strony samorządowej – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.