Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Placówki pomocy społecznej potrzebują wsparcia. Zobacz, jak pomóc i włącz się do akcji #PomagamyPomagać

Placówki pomocy społecznej potrzebują wsparcia. Zobacz, jak pomóc i włącz się do akcji #PomagamyPomagać

Oprac. Maciej Kochanowski

Środków ochrony osobistej brakuje nie tylko w szpitalach i przychodniach zdrowia. Problem ze zdobyciem maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych mają także domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze i schroniska dla bezdomnych. W niektórych miejscach sytuacja jest bardzo ciężka, wręcz dramatyczna. Dlatego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął akcję #PomagamyPomagać. Już teraz zbiera informacje o potrzebach placówek i szuka darczyńców gotowych im pomóc.

 

Każdy może zostać darczyńcą!

 

Oni też potrzebują pomocy

Epidemia i nowe środki ostrożności wpływają na pracę osób, które na co dzień wspierają wykluczonych społecznie. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej napływają informacje o trudnej sytuacji w pomorskich domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej czy w schroniskach dla bezdomnych. W tych miejscach brakuje, m.in. maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych i płynów odkażających.

– Działa już specjalna platforma pomocowa dla szpitali, trwają akcje szycia maseczek, przygotowywane są posiłki dla lekarzy. Pomoc jest teraz niezwykle potrzebna również wielu placówkom niosącym wsparcie dla osób marginalizowanych. Dlatego uruchamiamy akcję #PomagamyPomagać. Chcemy pomóc im zadbać o bezpieczeństwo ich pracy i osób, dla których pracują – tłumaczy Katarzyna Weremko, dyrektor ROPS.

Akcja #PomagamyPomagać polega na zbieraniu informacji o potrzebach instytucji pomocy z Pomorza oraz poszukiwaniu potencjalnych darczyńców, którzy mogliby wesprzeć te placówki.

 

Jak pomóc? Jak szukać wsparcia?

Do pracowników ROPS-u mogą zgłaszać się zarówno osoby, które chcą pomóc, jak i te szukające wsparcia. – Poszukujemy firm, organizacji lub zwykłych mieszkańców Pomorza, którzy chcieliby przekazać środki bezpieczeństwa placówkom pomocy społecznej z województwa – mówi Katarzyna Weremko. – Nasz zespół wykorzysta uzyskane informacje, by, w porozumieniu ze służbami wojewody, dopasować darczyńcę do szukającej wsparcia placówki. Osoby, firmy lub organizacje chcące pomóc, prosimy o wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego – wyjaśnia Weremko.

Formularz dla darczyńcy #PomagamyPomagać

Powstał także specjalny formularz dla placówek pomocy społecznej, którym brakuje podstawowych środków ochrony osobistej. Można w nim określić, czego brakuje i w jakich ilościach. Dla każdej instytucji, która wypełni formularz, będzie poszukiwany darczyńca, mogący zaspokoić jej potrzeby.

Formularz dla placówek pomocy społecznej #PomagamyPomagać

W razie potrzeby można również kontaktować się z ROPS pod nr tel. 58 32 68 561 lub poprzez e-mail: rops@pomorskie.eu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.