Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej ruszy jeszcze w tym roku

Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej ruszy jeszcze w tym roku

Fot.pixabay

Zostanie stworzona Krajowa Sieć Onkologiczna i wypracowana strategia krajowej walki z nowotworami. Celem ma być zrównanie dostępu pacjentów do terapii świadczonej na tym samym poziome bez względu na miejsce zamieszkania. Duże rozproszenie podmiotów świadczących opiekę onkologiczną może prowadzić do obniżenia  jakości i skuteczności prowadzonych terapii oraz ograniczenia możliwości koordynacji leczenia.  Sieć ma obejmować m.in. Narodową Radę Onkologii, Krajowe Ośrodki Koordynujące, a także ośrodki wojewódzkie i uniwersyteckie. System skoordynowanej opieki polegać ma na centralizacji wysokospecjalistycznych procedur (operacji chirurgicznych) i decentralizacji, lepszym dostępie do m.in. chemioterapii, radioterapii, opieki pozaonkologicznej bliżej miejsca zamieszkania chorego. Pilotaż nowych rozwiązań ruszy w tym roku i obejmie cztery województwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.