Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji!

Pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Innowacji!

InnovationFund

 

Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów inwestycyjnych, który finansować będzie działania na rzecz klimatu w zakresie:

  • Innowacyjnych technologii i procesów niskoemisyjnych w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym produkty zastępujące produkty o dużej zawartości węgla;
  • Wychwytywania i wykorzystania węgla (CCU);
  • Budowania i eksploatacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS);
  • Innowacyjnego wytwarzania energii odnawialnej;
  • Magazynowania energii.

Pierwszy nabór wniosków to 1 mld EUR dla projektów na wielką skalę (powyżej 7,5 mln EUR kosztów inwestycyjnych) w zakresie czystych technologii, aby pomóc przezwyciężyć ryzyko związane z ich komercjalizacją i demonstracją. Zaproszenie otwarte jest dla przedsiębiorstw lub konsorcjów ze wszystkich państw członkowskich UE. Forma wsparcia, to dotacja – maksymalna wartość na projekt stanowić będzie nie więcej niż do 60% dodatkowych kosztów związanych z zastosowaną innowacyjną technologią niskoemisyjną. 

Termin naboru projektów do pierwszego etapu upływa 29 października 2020 r. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny i zaproszeni do złożenia pełnego wniosku lub otrzymania pomocy na opracowanie projektu w pierwszym kwartale 2021 r. Informacje o wynikach oceny z drugiego etapu zostaną ogłoszone w czwartym kwartale 2021 r.

Informacje w temacie  naboru zamieszczone są także na stronie internetowej: https://pomorskieregion.eu/pierwszy-nabor-wnioskow-w-ramach-funduszu-innowacji-n1255.

Wszelkie szczegóły wraz z warunkami oraz procesem aplikacyjnym dostępne są na stronie Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i Sieci KE (INEA), która odpowiedzialna jest za funkcjonowanie Funduszu Innowacji: https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.