Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/652539a9-3412-490f-ac4c-7357b6efb70e.jpg Piękna i przyjazna mieszkańcom wieś? Możesz zmienić swoje otoczenie dzięki projektowi „Aktywne Sołectwo Pomorskie”

Piękna i przyjazna mieszkańcom wieś? Możesz zmienić swoje otoczenie dzięki projektowi „Aktywne Sołectwo Pomorskie”

Domek na wsi

Gminy mogą dostać do 10 tys. zł na m.in. remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni pod chmurką. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca lutego 2018 r.

 

Pomoc finansowa samorządu województwa pomorskiego dla mieszkańców wsi obejmuje wyłącznie projekty inwestycyjne. Przedsięwzięcie „Aktywne Sołectwo Pomorskie” ma wspierać rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wygoda życia na wsi

Przedsięwzięcia, które mogą dostać dofinansowanie, powinny służyć potrzebom mieszkańców wsi. – Mogą być to wszelkie inicjatywy, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia społeczności wiejskiej, np. nowe chodniki, oświetlenie, świetlice, boiska, miejsca spotkań i integracji, które będą wykorzystywane podczas lokalnych imprez czy siłownie pod chmurką – tłumaczy marszałek Mieczysław Struk. – Już od dłuższego czasu dostajemy sygnały o tym, że wiele sołectw ma pomysły na takie przedsięwzięcia. Ważne też, żeby planowane inwestycje integrowały mieszkańców. – dodaje marszałek.

Starający się o dofinasowane mogą dysponować wkładem własnym, a o środki finansowe dla sołectw mogą ubiegać się gminy. Zgodnie z regulaminem realizacja projektów musi zakończyć się najpóźniej 15 listopada 2018 r.

– To ważne, by wypełnione dokumenty złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. – podkreśla Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego – dodaje Pałkowski. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu i wzory dokumentów pod linkiem lub nr telefonu 58 32 68 324/635.

Projekty „Aktywne Sołectwo Pomorskie” wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, która, poprzez integrację i aktywizację społeczności wiejskich, zakłada, współdziałanie mieszkańców na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i lokalnej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.