Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Otwarty konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +

Otwarty konkurs ofert na szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 +

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 652/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2019 programu polityki zdrowotnej Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka.

 

Oferty na realizację zadania należy złożyć od 28 czerwca do 15 lipca 2019 r.

 

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.

 

Treść uchwały ( wraz z załącznikami) nr 652/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uchwała nr 652/56/19

Załącznik do Uchwały nr 652/56/19

Załącznik nr 1_RPZ

Załącznik nr 2_liczba osób

Załącznik nr 3_wzór oferty

Załącznik nr 4_komisja konkursowa

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.