Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ostatnie konkursy w H2020: do pozyskania 112 mln euro na projekty energetyczne

Ostatnie konkursy w H2020: do pozyskania 112 mln euro na projekty energetyczne

Projekty zostaną wybrane do finansowania w ramach oceny jednoetapowej. Termin składania wniosków upływa 1 września 2020 r.

NUMER KONKURSU

TEMAT

TYP

AKCJI

BUDŻET

(MLN EURO)

LC-SC3-NZE-6-2020

Geological Storage Pilots

Pilotażowe geologicznego składowania

RIA

14

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020

Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition

Aspekty nauk społecznych i humanistycznych  przejścia na czystą energię

RIA

10

LC-SC3-CC-7-2020

European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024)

Europejskie Forum Modelowania Energii i Klimatu (2020-2024)

RIA

5

LC-SC3-RES-20-2020

Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region)

Skuteczne połączenie skoncentrowanej energii słonecznej i odsalania (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Rady Współpracy Zatoki Perskiej)

IA

10

LC-SC3-RES-34-2020

Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia

Demonstracja innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie energii wodnej ukierunkowanych na niezbadany potencjał małej energii wodnej w Azji Środkowej

IA

10

LC-SC3-RES-3-2020

International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from sunlight for energy, transport and chemical storage

Międzynarodowa współpraca z USA i / lub Chinami w zakresie alternatywnych paliw odnawialnych od światła słonecznego do energii, transportu i magazynowania chemikaliów

RIA

10

LC-SC3-RES-25-2020

International cooperation for Research and Innovation on advanced biofuels and alternative renewable fuels

Międzynarodowa współpraca na rzecz badań i innowacji w zakresie zaawansowanych biopaliw i alternatywnych paliw odnawialnych

RIA

5

LC-SC3-RES-36-2020

nternational cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy

Międzynarodowa współpraca z Kanadą w zakresie zaawansowanych biopaliw i bioenergii

RIA

5

LC-SC3-ES-13-2020

Integrated local energy systems (Energy islands): International cooperation with India

Zintegrowane lokalne systemy energetyczne (Wyspy energetyczne): Międzynarodowa współpraca z Indiami

RIA

9

LC-SC3-SCC-2-2020

Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions

Pozytywne energetyczne dzielnice i sąsiedztwa  dla miejskich przemian energetycznych

ERANET

5

LC-SC3-CC-9-2020

Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion

Przemysłowa (odpadowa) konwersja ciepła na moc

IA

14

LC-SC3-NZE-5-2020

Low carbon industrial production using CCUS

Niskoemisyjna produkcja przemysłowa z wykorzystaniem wychwytywania i utylizacji węgla

IA

15

 

 

SUMA

112

Więcej informacji tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.