Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/0ab09a6d-f97e-4b07-aec4-38829d44ed01.jpg Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego V kadencji już za nami. Podsumowanie

Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego V kadencji już za nami. Podsumowanie

50 sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

W poniedziałek, 15 października 2018 r., radni województwa ostatni raz w tej kadencji spotkali się na Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Podczas posiedzenia przyjętych zostało 11 uchwał. Sesję zakończyło wspólne zdjęcie.

 

Następna sesja odbędzie się po wyborach samorządowych, które będą 21 października 2018 r. Sesja zostanie zwołana przez komisarza wyborczego.

 

50. sesja

Podczas ostatniej i jednocześnie jubileuszowej sesji radni wysłuchali między innymi informacji o pomorskim rynku pracy oraz o działaniach, jakie samorząd województwa pomorskiego podejmuje w sferze pracy. Informację tę przedstawił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. W bloku głosowań radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami w województwie pomorskim. Ponadto, głosowane były uchwały dotyczące między innymi pomocy gminom Skarszewy i Władysławowo w realizacji inwestycji drogowych i uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami samorządowymi na rok 2019. Głosowano również uchwały o zmianie budżetu województwa oraz wieloletniej prognozy finansowej. Sesja zakończyła się wspólnym zdjęciem radnych, prezydium sejmiku i marszałków województwa.

 

Sejmik Województwa Pomroskiego V kadencji. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

 

Kadencja w liczbach

W ciągu ostatnich czterech lat radni województwa zbierali się 50 razy. Głosowanych i przyjętych zostało 570 uchwał. Radni złożyli też 129 interpelacji. Regularnie obradowało również dziewięć sejmikowych komisji. Średnio raz w miesiący odbyły się:

53 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

31 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,

38 posiedzeń Komisji  Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego,

55 posiedzeń Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej,

53 posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny,

21 posiedzeń Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej,

55 posiedzeń Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu,

51 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

50 posiedzeń Komisji  Ochrony Środowiska.

 

Pod koniec sesji były podziękowania i przemowy.

Marszałek Mieczysław Struk: “To oczywiste, że w polityce zawsze ścierają się różne poglądy i programy partyjne. Dlatego często na tej sali padały ostre słowa, z jednej lub z drugiej strony. Kłóciliśmy się, toczyliśmy spory, mieliśmy różne zdania, ale zawsze chodziło o sprawy istotne dla naszego regionu. Mimo różnych zdań dotrwaliśmy razem do końca kadencji i za kilka dni mamy wybory samorządowe. Chciałbym wszystkim radnym podziękować za wspólną pracę i pamiętajmy, że wspólnym mianownikiem naszej działalności jest miłość do Pomorza. Życzę sobie i wam, żebyśmy z takim przeświadczeniem zakończyli tę kadencję. Dziękuje też pracownikom UMWP i wszystkim, którzy wspomagali nasz regionalny parlament”. 

Jan Kleinszmidt, przewodniczący SWP: “Powinniśmy być dumni z tego, że województwo pomorskie w rankingach europejskich uważane jest za region o dużym potencjale gospodarczym i bardzo dobrych warunkach do życia. Bardzo ważne jest też to, że w skali kraju, jako region, uzyskaliśmy najwięcej środków unijnych. To w dużej mierze i nasza – radnych zasługa”.

Grzegorza Grzelak, wiceprzewodniczący SWP na zakończenie ostatniej sesji sejmiku podkreślił rolę samorządu terytorialnego, który obchodzi 20. rocznicę powstania. Z tej okazji radni otrzymali specjalną jubileuszową publikację. I to jest dla nas ważny moment podsumowania, bo 20 lat temu rodziło się nasze samorządowe Pomorze. Przygotowana z tej okazji książka opisuje wszystkie kadencje regionalnego parlamentu po to, byśmy zastanowili się nad tym, jaki był nasz region 20 lat temu, jak go sobie wyobrażaliśmy i jak teraz, z perspektywy mijającego czasu, o nim myślimy – mówił.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.