Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Opiekując się chorymi pokonują rocznie dystans równy dwom obwodom Ziemi. Hospicjum im. ks. Dutkiewicza pomaga już od 35 lat!

Opiekując się chorymi pokonują rocznie dystans równy dwom obwodom Ziemi. Hospicjum im. ks. Dutkiewicza pomaga już od 35 lat!

Konferencja z okazji 35-lecia Hospicjum im. ks. Dutkiewicza

Każdego dnia co 20 minut lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub wolontariusz odwiedzają pacjentów w ich domach. W ciągu roku troszczą się o ok. 800 dorosłych u kresu życia i 40 nieuleczalnie chorych dzieci. Aby do nich dotrzeć, rocznie pokonują dystans równy dwóm obwodom Ziemi.

 

Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w dniach 5-6 października 2018 r. w ramach  IV Konferencji Hospicjum ks. E. Dutkiewicza SAC w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Gdańskie hospicjum powstało w 1983 r. Było to pierwsze w Polsce hospicjum domowe dla dorosłych. Pomysłodawcą Hospicjum Pallottinum (początkowo tak się nazywało) był ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz, który był też inicjatorem budowy Domu Hospicyjnego przy ul. Mikołaja Kopernika 6. Jego budowę ukończono w 2002 r. Dzisiejsze Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC jest największą tego typu placówką na Pomorzu. Od dwóch lat jest prowadzone przez Fundację Hospicyjną, która otacza opieką blisko 800 pacjentów rocznie, zarówno w opiece domowej, jak i w Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 6, który umożliwia stacjonarną opiekę nad 400 chorymi rocznie. Z konsultacji Poradni Medycyny Paliatywnej każdego roku korzysta 250 osób cierpiących z powodu bólu. Hospicjum Perinatalne troszczy się o rodziny spodziewające się przyjścia na świat ciężko chorego dziecka.

 

Fundacja Hospicyjna

Powstała w 2004 r. i od początku promuje wolontariat, wydaje książki i poradniki, prowadzi ogólnopolskie kampanie społeczne. We wszystkich działaniach pamięta także o rodzinach chorych. Programem wsparcia w żałobie „Tumbo Pomaga” objęło już ponad 8000 dzieci z całej Polski. Opiekę nad osobami będącymi u kresu swojej drogi życiowej sprawują lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, opiekunki medyczne, rehabilitanci, psycholodzy, wolontariusze, duchowni, siostry zakonne, dietetyczki i wiele innych osób zaangażowanych w pomoc i niesienie pociechy. Fundacja co roku organizuje Pola Nadziei, koncerty z cyklu Głosy dla Hospicjów, kampanie społeczne Hospicjum to też Życie i Bal z Sercem. Prowadzi też gdańską filię Akademii Walki z Rakiem, w zajęciach której uczestniczy 200 osób rocznie.

 

O konferencji

Z okazji jubileuszu przygotowano konferencję pod hasłem „Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia”. Dwa dni konferencji to wystąpienia uznanych autorytetów i specjalistów, wymiana doświadczeń oraz dyskusje o różnych aspektach opieki hospicyjno-paliatywnej – medycznych, psychiatrycznych, fizjoterapeutycznych i pielęgniarskich. Wykład inauguracyjny „Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro” wygłosił dr Robert Twycross, jeden z pionierów opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii. Debatę o dobrych praktykach i trudnościach w opiece paliatywno-hospicyjnej prowadził prof. Piotr Krakowiak. Natomiast zagadnieniem sposobów wspierania osób przewlekle chore zajęła się psycholog dr Maria Rogiewicz. Drugi dzień wypełniony był sesjami poruszającymi aspekty opieki pielęgniarskiej, psychiatrycznej i fizjoterapeutycznej. Podczas sesji dotyczącej leczenia bólu wystąpiła m.in. dr hab. Małgorzata Krajnik. Dochód z konferencji zostanie przekazany na rzecz podopiecznych gdańskiego hospicjum.

Specjalny list gratulacyjny wystosował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Podziękował wszystkim pracownikom i wolontariuszom za trud i wysiłek w niesieniu pomocy i opieki, w budzeniu i podtrzymywaniu nadziei i chęci do życia u cierpiących, nieuleczalnie chorych. Docenił ich wielkie poświęcenie i oddanie. Ich praca to jest nie tylko wykonywanie zawodu, to służba, misja i wielkie powołanie, którego fundamentem są empatia i zdolność poszanowania godności każdego człowieka i w każdej sytuacji.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.