Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e70d285d-fcfa-4173-ba78-fb7c9c730927-28.jpg Ogłoszenie w sprawie zamieszczenia informacji o realizacji w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Pomorska Akademia Tyczki

Ogłoszenie w sprawie zamieszczenia informacji o realizacji w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Pomorska Akademia Tyczki

Segregatory

2 sierpnia 2018 r. do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu złożona przez Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Traugutta 29, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą Pomorska Akademia Tyczki.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek zamieszczenia w terminie 7 dni wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Biorąc pod uwagę, iż oferent posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych zadań (m. in. poprzednich edycji programu szkoleniowego Pomorskiej Akademii Tyczki, a także międzynarodowych imprez sportowych w postaci m. in. kolejnych edycji Biegu św. Dominika oraz Memoriału Żylewicza, a także Międzynarodowego Pucharu Poczty Polskiej) oraz potrzebną kadrę, jak również fakt spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 19a ust. 1, Departament Edukacji i Sportu zaproponował Zarządowi Województwa Pomorskiego zamieszczenie oferty we wskazanych powyżej nośnikach informacji.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Załącznik: Ogłoszenie Pomorska Akademia Tyczki

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.