Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego Kop piłkę nie kolegę  – wakacyjna liga Orlik

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego Kop piłkę nie kolegę – wakacyjna liga Orlik

Fot. ©Depositphotos/Zerbor

24 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu złożona przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne z siedzibą w Luzinie, przy ul. Mickiewicza 22, dotycząca realizacji zadania publicznego Kop piłkę nie kolegę – wakacyjna liga Orlik.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ma obowiązek zamieszczenia w terminie 7 dni wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na 7 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję.

 

Do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego Kop piłkę nie kolegę – wakacyjna liga Orlik

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.