Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego: Integracja oraz wsparcie środowisk kombatanckich z województwa pomorskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego: Integracja oraz wsparcie środowisk kombatanckich z województwa pomorskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 19 listopada 2018 roku wpłynęła oferta na realizację projektu, złożona przez Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sienkiewicza 8, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracja oraz wsparcie środowisk kombatanckich z województwa pomorskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy ww. ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia w terminie do 7 dni oferty na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Osoba do kontaktu:

  • Tamara von Wiecka-Olszewska
  • Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • tel. 58 32 68 897
  • e-mail: t.vonwiecka@pomorskie.eu

Zobacz: oferta ZKRPiBWP

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.