Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Odwołanie spotkań konsultacyjnych dot. projektów Programów Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej

Odwołanie spotkań konsultacyjnych dot. projektów Programów Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej

Fot. ©Depositphotos/Zerbor

W związku z czasowym zawieszeniem wszystkich wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników odwołaniu ulegają spotkania konsultacyjne dotyczące projektów Programów Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej, które planowane były 17 i 19 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27.

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu oraz Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

 

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że:

W związku z czasowym zawieszeniem wszystkich wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników odwołaniu ulegają spotkania konsultacyjne dotyczące projektów Programów Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej, które planowane były 17 i 19 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27.

 

Z treścią projektu przedmiotowych Programów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 2 do 23 marca 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.