Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
O współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.W Gdańsku trwa międzynarodowe forum

O współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.W Gdańsku trwa międzynarodowe forum

Port

Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego to najważniejsze, coroczne wydarzenie dotyczące rozwoju Bałtyku, ekologii i turystki. Odbędzie się 12 i 13 czerwca 2019 r. w Gdańsku. To okazja, by poznać założenia strategii bałtyckiej i zrealizowane projekty oraz nawiązać kontakty biznesowe.

 

Forum to spotkanie dla interesariuszy strategii i instytucji zainteresowanych współpracą w regionie bałtyckim. Obecni będą politycy, samorządowcy, naukowcy oraz przedsiębiorcy zainteresowani współpracą. 

 

19 spraw do wyboru

Tematyka 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego związana będzie z przyszłością regionów skupionych wokół Bałtyku. Najważniejsze wyzwania to zmiany demograficzne i ekologiczna gospodarka. Do wyboru będzie 19 seminariów problemowych. Wśród tematów znalazły się m.in. wyludnienie, starzenie się, migracje, nowe modele produkcji i konsumpcji, ale także nowe wzorce społeczne, kulturowe, mobilności i rynku pracy, które wpływają na codzienne zachowania. Forum jest okazją do promocji wysiłku, jaki jest podejmowany przez Polskę na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu oraz zamknięcia luki innowacyjnej. Dwudniowe spotkania to okazja, by dokładnie poznać założenia strategii, przyjrzeć się zrealizowanym już zadaniom oraz możliwościom pozyskania źródeł finansowych na projekty międzynarodowe. To także wymiana dobrych praktyk i kontaktów.

Dodatkowo podczas forum zostaną zaprezentowane specjalne raporty merytoryczne. Przedstawione w nich badania dotyczyć będą:

  • scenariuszy rozwoju Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w regionie Morza Bałtyckiego,
  • najlepszych przykładów projektów o tematyce GOZ na poziomie lokalnym oraz regionalnym w regionie Morza Bałtyckiego,
  • publikacji jubileuszowej podsumowującej 10 lat wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

 

 

Młodzi o regionie

Forum towarzyszy specjalne spotkanie młodych w ramach Baltic Sea Youth Camp. Trwa od 8 do 11 czerwca 2019 r. w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej i jest adresowane do osób w wieku 18–29 lat z regionu Morza Bałtyckiego. Młodzi mają okazję wziąć udział w seminariach, warsztatach i działaniach społecznych, które związane z obszarami kultury, sportu, polityki, technologii, sztuki, praw człowieka, oraz ekologii, dialogu odbywającego się w duchu przyjaźni i solidarności. Wnioski powstałe na spotkaniu młodych zostaną też zaprezentowane podczas zakończenia 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Przy okazji forum można wziąć udział także w konkursie na plakat Baltic Poster Contest 2019. Reduce, Reuse, Rethink! Konkurs skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat z państw-uczestników Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (tj. Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji) oraz Norwegii. Prace powinny odnosić się do tematyki 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, a do wygrania się nagrody wysokości od 2 tys. euro do 500 euro. Więcej informacji o konkursie oraz zgłoszenia na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

  • 12-13 czerwca 2019 r., środa-czwartek
  • Polska Filharmonia Bałtycka
  • Ołowianka 1
  • Gdańsk

 

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) została uruchomiona w 2009 r.. Jest pierwszą unijną strategią makroregionalną i jest uzupełnieniem krajowych polityk zarządzania terytorialnego. Obejmuje swoim zasięgiem osiem państw unijnych, leżących wokół Bałtyku (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja) oraz dopuszcza współpracę z państwami spoza UE (zwłaszcza Norwegią, Islandią, Rosją i Białorusią). Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pełni rolę Narodowego Koordynatora ds. SUERMB.

Podmioty działające na rzecz realizacji SUERMB, dzięki innowacyjnemu podejściu do współpracy regionalnej i poprzez konkretne projekty, wspólnie rozwiązują problemy regionu Morza Bałtyckiego. Istotą SUERMB jest realizacja transnarodowych projektów flagowych na rzecz ochrony ekosystemu i poprawy stanu wód Bałtyku, tworzenia dogodnych warunków dla wzrostu dobrobytu oraz rozbudowy regionalnej infrastruktury (np. walka z zanieczyszczeniem środowiska, wypracowywanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji morskiej). Działalność ta odzwierciedla trzy główne cele SUERMB: Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity. Współpraca odbywa się na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym oraz z udziałem środowiska naukowego, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

 

Organizatorem 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Baltic Sea States Subregional Co-operation BSSSC) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (partner stowarzyszony projektu) i Komisją Europejską.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.