Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/62b5bdfc-b6d5-44a1-91fc-395d7cd839c5.jpg O sztuce wskazującej właściwą drogę życia. Konferencja naukowców w oliwskim Pałacu Opatów

O sztuce wskazującej właściwą drogę życia. Konferencja naukowców w oliwskim Pałacu Opatów

Fragment grafiki Antona Möllera „Vanitas" (1589)

Moralistyka w różnych dziedzinach sztuki Europy nowożytnej: plastyce, muzyce, literaturze i teatrze. To temat specjalistycznej konferencji naukowej, która zostanie zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w środę, 18 grudnia 2019 r. Wstęp – wolny.

 

Kształtowanie poglądów czy ukazywanie właściwych postaw życiowych poprzez sztukę to zjawisko, które co prawda nie powstało w okresie nowożytnym, jednak właśnie wtedy było jednym z jej najważniejszych zadań. Sztuka – poprzez podawanie przykładów zachowań pożądanych i niepożądanych – miała wskazywać właściwą drogę życia i skłaniać do wyboru wąskiej ścieżki cnoty. Oprócz problemów fundamentalnych, takich jak etyka, kwestie konfesyjne, filozofia czy polityka, często pojawiały się tematy dotyczące praktycznych aspektów życia, na przykład odpowiedniego zachowania na uroczystościach czy stosownego dla klasy społecznej i stanu ubioru.

Konferencja ma na celu przybliżenie tematyki moralistycznej w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej. Jej interdyscyplinarny charakter wynika z popularności tych samych wątków w różnych dziedzinach sztuki, od przedmiotu codziennego użytku, przez literaturę moralistyczną po utwór muzyczny.

 

Konferencja naukowa „Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w sztukach plastycznych, muzyce, literaturze i teatrze Europy nowożytnej”

 • 18 grudnia 2019 r., środa, godz. 9.15-16.00
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • Oddziale Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
 • ul. Cystersów 18
 • Gdańsk-Oliwa
 • wstęp – wolny

 

Obradom naukowców towarzyszyć będzie promocja książki poświęconej tematyce moralistycznej w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII w.

 

 

 

 

Plakat konferencji Sztuka życia

Program:

 • godz. 9.15-9.45 – rejestracja uczestników
 • godz. 9.45-10.00 – przywitanie uczestników

 

Panel I
Moderator: Magdalena Mielnik

 • godz. 10.00-10.20 – Moralny wymiar przedstawień siedmiu sakramentów w sztuce nowożytnej (dr hab. Aneta Kramiszewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • godz. 10.20-10.40 – Motyw viri illustres w sztuce Gdańska w XVI i XVII wieku (Kamila Glazer, Muzeum Narodowe w Gdańsku)
 • godz. 10.40-11.00 – „Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” (Ef 6, 11). Chrześcijańskie wojowanie w służbie dobra na przykładzie nowożytnych przedstawień motywu miles christianus (Paulina Kowalczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 • godz. 11.00-11.10 – dyskusja
 • godz. 11.10-11.20 – przerwa

 

Panel II
Moderator: Weronika Grochowska

 • godz. 11.20-11.40 – Dlaczego człek roztropny winien spoglądać w lustro? O personifikacjach cnót kardynalnych jako wykładni moralności na przykładzie lwowskiej rzeźby rokokowej (Maria Feliks, Uniwersytet Wrocławski)
 • godz. 11.40-12.00 – „Cura publici non sibi”. Moralizatorska wymowa płyty nagrobnej wschowskiego burmistrza Matthausa Laprechta IV (Marta Tatiana Małkus, Muzeum Okręgowe w Lesznie)
 • godz. 12.00-12.20 – „Vivit post funera virtus” – portret Hansa von Aachen z kolekcji Jakoba Kabruna (Alicja Andrzejewska-Zając, Muzeum Narodowe w Gdańsku)
 • godz. 12.20-12.40 – Ikonografia małżeństwa w sztuce w Gdańsku w XVI i XVII wieku (dr Magdalena Mielnik, Muzeum Narodowe w Gdańsku)

 

 • godz. 12.40-12.50 – dyskusja
 • godz. 12.50-14.00 – przerwa

 

Panel III
Moderator: Alicja Andrzejewska-Zając

 • godz. 14.00-14.20 – Motyw wierności w funeralnej poezji Giovanniego Bernardina Bonifacia (dr Maria Michalska, PAN Biblioteka Gdańska)
 • godz. 14.20-14.40 – Moralistyka potrydencka w poezji baroku na podstawie poematów: „Nadobna Paskwalina” Samuela Twardowskiego i „Przeraźliwe echo trąby ostatecznej” Klemensa Bolesławiusza (dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Akademia Pomorska w Słupsku)
 • godz. 14.40-15.00 – Moralność w praktyce. Dobroczynność w Gdańsku przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku w świetle doniesień z czasopism (dr Piotr Paluchowski, Gdański Uniwersytet Medyczny)

 

 • godz. 15.00-15.15 – dyskusja, podsumowanie konferencji
 • godz. 15.30 – promocja książki „Sztuka życia. Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku”
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.