Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/d72deaae-5f61-441a-abe1-786052708b65.jpg O niebieskim i zielonym rozwoju na międzynarodowej konferencji w Gdańsku. Bałtycka współpraca na najwyższym poziomie

O niebieskim i zielonym rozwoju na międzynarodowej konferencji w Gdańsku. Bałtycka współpraca na najwyższym poziomie

Młodzież pod Niebem Polskim

Mieszkańcy państw bałtyckich spotkają się na konferencji Baltic Sea States Subregional Cooperation. Będą rozmawiać o solidarności, międzynarodowej współpracy oraz rozwoju morskiej i ekologicznej gospodarki. W specjalnej sesji weźmie też udział młodzież z różnych krajów, która zaangażowana jest w projekt „Bardzo wspólny świat".

 

Konferencja BSSSC odbędzie się w dniach 10-12 września 2018 r. w Gdańsku. Weźmie w niej udział ponad 170 osób: przedstawicieli regionów, miast, ale także instytucji oraz organizacji bałtyckich i europejskich.

 

Otwarta młodzież

W ramach BSSSC funkcjonuje Rada Młodzieżowa, która we współpracy z młodzieżą i opiekunami II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku realizuje podczas konferencji specjalny program. Obejmuje on zwiedzanie ECS, Wrzeszcza oraz fresku Niebo Polskie. Efekty projektu „Bardzo wspólny świat” przedstawi podczas konferencji w formie krótkiego filmu i prezentacji.

Młodzież, wraz z dorosłymi uczestnikami, podczas konferencji będzie dyskutowała m.in. o tym, czym jest solidarność międzypokoleniowa, międzynarodowa oraz międzyludzka. Omówią rolę kultury w rozwoju społecznym i aktywizowaniu ludzi, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej. Ponadto zajmą się kwestiami niebieskiego rozwoju, czyli nowoczesnego rozwoju gospodarki morskiej oraz zielonego rozwoju, czyli gospodarki, w ramach której dba się o środowisko naturalne.

 

Solidarność kluczem do lepszej przyszłości

Tematem konferencji BSSSC będzie Solidarność, demokracja uczestnicząca i inteligentne działania na rzecz lepszej przyszłości. Dyskusje, dzielenie się doświadczeniami i współpracą mają pobudzać wartościowe inicjatywy oraz budować mocne fundamenty współpracy na różnych szczeblach.

Jednym z ważniejszych wystąpień będzie wykład profesora Simone Baglioni z Uniwersytetu Glasgow, który zajmuje się m.in. badaniami nad solidarnością, bezrobociem, wykluczeniem, sytuacją młodych ludzi, itd. W ramach projektu TransSOL przeprowadził badanie, jak solidarność jest traktowana w różnych krajach przez różne pokolenia.

 

Samorząd województwa pomorskiego jest gospodarzem tegorocznej konferencji. Obecną przechodnią prezydencję w BSSSC pełnią Norwegowie (Eastern Norway County Newtork).

 

Baltic Sea States Subregional Cooperation istnieje od 1993 r. Jest siecią współpracy regionalnej Regionu Morza Bałtyckiego. Jej doroczne konferencje są spotkaniami polityków regionalnych i lokalnych oraz przedstawicieli władz centralnych, organizacji instytucji bałtyckich i unijnych, a także organizacji pozarządowych. W efekcie tych spotkań powstają rezolucje odnoszące się do najważniejszych kwestii w danym roku. Istotnym elementem jest też współpraca młodzieży krajów nadbałtyckich i realizowane przez młodzież projekty i inicjatywy.

Konferencja BSSSC podkreśla, iż zaangażowanie w działania oraz współpraca międzynarodowa powinna opierać się na powszechnych wartościach demokracji, pokoju, poszanowania praw człowieka oraz praworządności. Region Morza Bałtyckiego od lat jest liderem pozytywnych zmian, miejscem wartościowej wymiany doświadczeń, wysokiego poziomu rozwoju i nowoczesności.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.