Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
O integracji imigrantów w Brukseli. Seminarium i specjalna wizyta studyjna

O integracji imigrantów w Brukseli. Seminarium i specjalna wizyta studyjna

Seminarium Komitetu Regionów „Integracja migrantów i uchodźców w małych miejscowościach". Fot. European Union / Giedre Daugelaite

W Komitecie Regionów odbyło się specjalne seminarium dotyczące integracji imigrantów. W Brukseli spotkali się przedstawiciele władz lokalnych z całej Europy, Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. W stolicy Belgii z wizytą była też delegacja polskich samorządowców, która wzięła udział w specjalnych, trzydniowych warsztatach.

 

Seminarium zorganizowane przez Komitet Regionów odbyło się 25 czerwca 2019 r. Wizytę studyjną dla samorządowców zorganizowało Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli we współpracy z urzędem marszałkowskim.

 

Lambertz: „Imigranci mogą stać się naszą siłą”

Integracja imigrantów to ważny temat dla przedstawicieli Komitetu Regionów, którzy coraz częściej spotykają się z tym tematem na poziomie lokalnym. Uczestnicy seminarium omawiali m.in. podjętą w kwietniu 2019 r. inicjatywę Komitetu Regionów Miasta i Regiony dla Integracji. – Integracja imigrantów to najważniejsze wyzwanie dla nas – powiedział podczas seminarium Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Komitetu Regionów. – Nieintegrowanie się przyniesie ogromne, negatywne skutki dla społeczeństwa. Powinniśmy wspierać regiony w integracji, gdyż dzięki temu stają się one silniejsze. Siłą Unii Europejskiej jest różnorodność – podkreślił Lambertz.

Paneliści seminarium wskazywali, że integracja imigrantów może stać się motorem napędowym małych regionów. W starzejących się społeczeństwach, w których brakuje rąk do pracy, migranci mogą okazać się rozwiązaniem wielu lokalnych problemów. Dobra polityka integracyjna powinna pomagać ludziom w wielu obszarach życia: mieszkalnictwa, edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia administracyjnego oraz nauki języka kraju przyjmującego. W działanie powinny włączyć się także instytucje rynku pracy i biznesu.

 

Inicjatywa Komitetu Regionów Miasta i Regiony dla Integracji to platforma wymiany pozytywnych praktyk w zakresie integracji migrantów i uchodźców. Ma służyć lokalnym władzom, przywódcom regionów jako źródło wiedzy o tym, jak budować wspólnoty różnorodnych społeczeństw. Głównymi zadaniami inicjatywy jest wspieranie integracji imigrantów, pomaganie małym społecznościom i regionom w podejmowaniu współpracy. Inicjatywa Komitetu Regionów walczy również ze stereotypami oraz błędnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania migrantów w europejskich społeczeństwach.

Polskę w Europejskim Komitecie Regionów reprezentuje 21 przedstawicieli. Wśród nich jest m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Jak się to robi w Brukseli?

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli zorganizowało w tym samym czasie wizytę studyjną dla samorządowców, zajmujących się w Polsce tematyką wspierania imigrantów w różnych dziedzinach życia. Byli specjaliści ds. edukacji, zdrowia, rynku pracy, wsparcia społecznego. W czasie trzydniowych spotkań pod tytułem „Integracja imigrantów – wymiana dobrych praktyk i nowe możliwości dla samorządów” uczestnicy rozmawiali o edukacji, wzywaniach rynku pracy, służby zdrowia, mieszkalnictwa oraz poznali najlepsze praktyki w zakresie integracji imigrantów z Brukseli i z całej Europy.

 – Spotkania zostały przygotowane tak, by pokazać uczestnikom zarówno dobre i złe doświadczenia krajów, które dłużej niż my przyjmują migrantów – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Organizujemy takie wizyty studyjne, bo pokazać uczestnikom różne aspekty integracji migrantów w niemal każdej dziedzinie życia. Chcemy przygotować urzędników każdego szczebla do wspierania procesów integracyjnych. Takie działania pomagają nie tylko gospodarce pomorskiej, ale i krajowej – podkreśla Struk.

Wizyta studyjna w stolicy Belgii rozpoczęła się od spotkania dotyczącego Szkoły Europejskiej w Brukseli, do której uczęszczają dzieci pracowników instytucji unijnych z całej Europy. To doskonały przykład integracji migrantów, która jednocześnie wspiera tożsamość narodową. W szkole uczy się 3000 dzieci na trzech poziomach edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa i średnia). Uczniowie podzieleni są na osiem sekcji językowych, w tym m.in. sekcję polską, w której jest 200 dzieci. Dzieci realizują program narodowy, ale też uczą się innych języków w ramach zajęć z dodatkowego języka. Szkoła zapewnia wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom. Takie placówki funkcjonują też w innych krajach, gdzie przebywają dzieci rodziców zatrudnionych w instytucjach europejskich, m.in. w Luksemburgu, Włoszech, Holandii czy w Hiszpanii.

– Wyzwaniem dla regionu jest uprządkowanie wszystkich zadań tak, by mieć wgląd w poszczególne aktywności i kierować wsparcie dla migrantów dokładnie tam, gdzie jest potrzebne – mówi Katarzyna Weremko, uczestniczka wizyty studyjnej,  dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP.

Warsztaty z wyzwań w zakresie intergacji imigrantów w Brukseli. Fot. mat. Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego.

– Niestety nie mamy tak rozbudowanych zasobów ani możliwości, jakie ma region brukselski, jednak wiele ciekawych pomysłów możemy wdrożyć także u siebie. Konieczne jest dobre ukierunkowanie środków – zaznacza Weremko.

Była to pierwsza tego rodzaju wizyta studyjna. Następne planowane są w Niemczech. Zaproszeni zostaną pracownicy urzędów powiatowych, którzy w codziennej pracy współpracują z migrantami.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.