Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nowe place zabaw, meble i zabawki. Dwa przedszkola w Redzie przejdą gruntowny remont

Nowe place zabaw, meble i zabawki. Dwa przedszkola w Redzie przejdą gruntowny remont

Podpisanie umowy w Urzędzie Miasta Redy. Fot. materiał prasowy UMWP

W poniedziałek 29 października 2018 r. marszałek Mieczysław Struk podpisał umowę z burmistrzem Redy Krzysztofem Krzemińskim na remont i doposażenie przedszkoli nr 1 i 2 w Redzie. Dzięki dofinansowaniu z UE będzie więcej miejsc w tych przedszkolach oraz poprawi się jakość edukacji i zabawy.

 

Projekt obejmuje wsparciem 275 dzieci, 25 nauczycieli oraz 12 rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z Redy.

 

Nowe place zabaw i zajęcia edukacyjne

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie takie jak: meble, kąciki zabaw, podłogi interaktywne, tablice oraz komputery przenośne. Przy obu przedszkolach utworzone zostaną place zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią. Zaplanowano również realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Ponadto organizowane będą zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci, które będą wyjaśniać zjawiska ze świata fizyki, chemii i matematyki. Prowadzone będą one metodami doświadczenia i odkrywania. Zajęcia polegać będą na opracowanej specjalnie dla maluchów interaktywnej zabawie, podczas której dowiedzą się one m.in. czemu samoloty latają, czy włosy mogą „stanąć dęba” i co potrafi ciekły azot. Dzięki tym zajęciom dzieci nauczą się obserwować i wyciągać wnioski oraz rozbudzą postawy kreatywności i innowacyjności.

 

Nauczyciele i rodzice również zyskają

W ramach projektu nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Część nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiej do głębokiej, poprzez udział w studiach podyplomowych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uczestniczyć będą w 10-godzinnym szkoleniu prowadzonym przez specjalistów (psychologa, logopedę, oligofrenopedagoga oraz terapeutę integracji sensorycznej), którego tematem będzie m.in.: udzielenie wsparcia emocjonalnego, przekazanie wiedzy specjalistycznej na temat jak pracować, edukować i wspomagać proces terapii dziecka.

 

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna)

Tytuł: Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie.

Wartość projektu: 5 003 916,91 zł

Wartość dofinansowania:  4 253 329,37 zł

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.