Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nowa dokumentacja w Polska-Rosja

Nowa dokumentacja w Polska-Rosja

Chcielibyśmy poinformować wszystkich potencjalnych beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone „Wytyczne przygotowania studium wykonalności”.

Proszę pamiętać, że w przypadku projektów zwierających komponent infrastrukturalny o wartości minimum 1 miliona euro, beneficjenci składają pełne studium wykonalności w językach narodowych – polskim lub rosyjskim, łącznie ze streszczeniem w języku angielskim.

Dla projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości niższej niż 1 milion euro, ale przekraczającej 50 000 euro należy wypełnić skrócone studium wykonalności, znajdujące się w Aplikacji Projektowej.

Jednocześnie, chcielibyśmy poinformować, że zostały również opracowane Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu.

Pliki do pobrania

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.