Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/0bbf05d4-830b-428c-949e-b13200a5e624.jpg Niezwykła seniorka ma 99 lat i jest pełna zapału. Kto jeszcze został wyróżniony w Pruszczu, a kto w Bytowie?

Niezwykła seniorka ma 99 lat i jest pełna zapału. Kto jeszcze został wyróżniony w Pruszczu, a kto w Bytowie?

Wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski z Janiną Wesołowską

Zwyczajną Niezwyczajną Seniorką została Janina Wesołowska z Pruszcza Gdańskiego. Wyróżnienie w kategorii Samorząd przyjazny Seniorom w imieniu Pruszcza Gdańskiego odebrał burmistrz Janusz Wróbel, a Bytowa – burmistrz Ryszard Sylka. Uroczystości odbyły się 18 września 2019 r.

 

Nagrody w Pruszczu Gdańskim wręczył wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta. Tytuł Przyjaciela Seniora zdobył dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce Arkadiusz Kiemczyński. Natomiast wyróżnienie dla Bytowa przekazały radna województwa Danuta Wawrowska, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Zabłocka oraz pełnomocnik marszałka ds. polityki senioralnej Barbara Bałka. Agnieszka Stolc tytuł Przyjaciela Seniora odebrała podczas Biesiady Kaszubskiej w Jasieniu.

 

Emerytowana i aktywna nauczycielka historii

Zwyczajna Niezwyczajna seniorka Janina Wesołowska, pomimo wieku, co miesiąc bierze udział w spotkaniach Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Pruszczu Gdańskim. Zawsze pogodna, chętna do pomocy, tworzy wokół siebie aurę zaufania i życzliwości. Jako emerytowana nauczycielka historii przygotowuje prelekcje z okazji świąt i rocznic państwowych. Brała też udział w przygotowaniach w 2017 r. Pomorskiego Zlotu Seniora ZNP, w którym uczestniczyło 470 byłych nauczycieli. Ponadto, uczestniczyła w przygotowywaniu i obsłudze bufetu dla wolontariuszy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współprzygotowywała pytania do quizu wiedzy z okazji Dni Pruszcza 2018. Opiekuje się też 105-letnią koleżanką z sekcji. Jest duchowym przewodnikiem dla młodszych koleżanek i kolegów emerytowanych nauczycieli.

 

Zwyczajny – Niezwyczajny Senior

Do tej kategorii zakwalifikowano osoby urodzone nie później niż w 1959 r., z województwa pomorskiego i aktywne poza strukturami organizacji/instytucji. Kapituła konkursu wybrała 12 laureatów. Wyróżniono tych, którzy są zaangażowani na rzecz społeczności lokalnej i wykonują swoją misję w ramach wolontariatu. Laureatami zostali: Bogumiła Milewska (pow. chojnicki), Irena Laskowska (pow. człuchowski), Henryka Krzeszewska (Gdańsk), Janina Wesołowska (pow. gdański), Jerzy Jóźwiak (pow. malborski), Zofia Łopińska (pow. nowodworski), Zdzisław Machura (Słupsk), Teresa Kowalska (pow. słupski), Irena Głowacka (Sopot), Krystyna Potrac (pow. starogardzki), Mirosława Przesławska (pow. tczewski) oraz Irena Piastowska (pow. wejherowski).

 

Bezpłatne bilety na koncerty, spektakle i bale karnawałowe

Władze samorządowe w Pruszczu Gdańskim od wielu lat wspierają seniorów. Chodzi m. in. o nieodpłatne korzystanie z basenu, bezpieczniejsze ścieżki rowerowe, bilety ulgowe do kina Na Bursztynowym Szlaku czy bezpłatny udział w spektaklach na Scenie Letniej Teatru Wybrzeże oraz koncertach orkiestry. W mieście działa też Rada Seniorów, która w krótkim czasie realizuje wnioski ułatwiające egzystencję osobom starszym. Ponadto, organizowane są bale karnawałowe i śniadania wielkanocne dla seniorów. Dodatkowo osoby starsze mogą korzystać m. in. z karty seniora, pudełka życia, wolontariatu w ramach projektu Wnuczek – Wnuczka czy MOPS-u.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Ryszardem Świlskim. Fot. źródło: Facebook/Ryszard Świlski

 

Kreatywne czwartki, teleopieka i seanse filmowe 

Bytów prowadzi szereg działań na rzecz seniorów. Chodzi głównie o zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, wsparcie czy integrację, a także zapobieganie wykluczeniu. Dzięki współpracy gminy, MOPS-u i Centrum Integracji Społecznej usługi opiekuńcze zapewniają zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych m.in pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakt z otoczeniem. Wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin o niskich dochodach. Seniorzy mogą też korzystać z teleopieki za 8,70 zł miesięcznie. Ponadto, realizowany jest program pudełko życia. Takie pudełko wydawane jest nieodpłatnie osobom powyżej 60. roku życia, chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Zawiera informacje m.in. o chorobach czy zażywanych lekarstwach, numerach telefonów do rodziny, które ułatwią udzielanie pomocy różnym służbom, zwłaszcza jeśli potrzeba szybkiej informacji o stanie zdrowia. W ramach polityki senioralnej nieodpłatnie udostępniane są pomieszczenia dla związków, towarzystw i organizacji działających w Bytowie. Dodatkowo działa też Klub Seniora, w którym odbywają się spotkania dotyczące profilaktyki zdrowotnej, rękodzieła, edukacji czy kultywowania tradycji. Spotkania w ramach Kreatywnych czwartków organizuje Biblioteka Miejska w Bytowie. Natomiast w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkoła prezentuje wartościowe filmy z ostatnich lat. Bytów wraz z Bytowskim Centrum Kultury organizują dobre kino dla seniorów. Działa też Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Danuta Wawrowska  z Sylką

Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka z radną Danutą Wawrowską. Fot. źródło: facebook/ROPS

 

Które jeszcze samorządy pomagają osobom starszym?

Kapituła konkursu Pomorskie dla Seniora doceniła te samorządy, które wspierają osoby starsze w miejscu ich zamieszkania, popularyzują aktywność seniorów, a także promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat. Uhonorowano 11 powiatów: Bytów (pow. bytowski), Człuchów (pow. człuchowski), Pruszcz Gdański (pow. gdański), Gdynia, kartuski (pow. kartuski), PUP (pow. malborski), Potęgowo (pow. słupski), Sopot, Zblewo (pow. starogardzki), Dzierzgoń (pow. sztumski) oraz Rumia (pow. wejherowski ).

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego było wyróżnienie seniora, samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Chodziło też o upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nagrodę otrzymali seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz samorządy i organizacje pozarządowe lub pracodawcy przyczyniający się, poprzez swoją aktywność, do wspierania polityki senioralnej, podejmujący szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Plebiscyt trwał od 5 kwietnia do 5 maja. Kandydatów mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów z województwa pomorskiego. Do konkursu zgłoszono 62 kandydatury w trzech kategoriach. Wśród nich: 20  ubiegało się o tytuł Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 21 –  Samorząd przyjazny Seniorom oraz 21 – Przyjaciel Seniora. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 59 kandydatur: 19 w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 19 –  Samorząd przyjazny Seniorom oraz 21 – Przyjaciel Seniora. Przyznano tytuły w trzech kategoriach:  Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Samorząd przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel Senior. Wyróżniono tych, którzy cechują się dużym zaangażowaniem, są niezwykle kreatywni, a przede wszystkim poświęcają wolny czas dla innych. Laureaci w trzech kategoriach zostają uhonorowani podczas powiatowych uroczystości na rzecz seniorów lub z okazji Dni Seniora w Gdańsku.

 

Zobacz: Organizuje wycieczki i warsztaty pieczenia chleba. Zofia Łopińska ze Sztutowa Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką

Powiat kartuski wyróżniony za pomaganie seniorom. Organizuje wycieczki, występy artystyczne i teleopiekę

Wolontariuszka z powołania i kreatywna animatorka. Co ważnego robią laureatki Pomorskiego dla Seniora z powiatu tczewskiego?

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.