Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nie jesteś kustoszem, ale możesz zaopiekować się zabytkami. Zgłoś się do programu dla wolontariuszy

Nie jesteś kustoszem, ale możesz zaopiekować się zabytkami. Zgłoś się do programu dla wolontariuszy

Uczestnicy projektu "Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy" na zajęciach w puckiej farze.

Interesujesz się historią regionu i zabytkami? Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął drugi nabór wniosków do programu Wolontariat dla dziedzictwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 marca 2017 r.

 

Głównym celem programu jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i zachęcanie lokalnych społeczności, zwłaszcza młodych osób, do aktywnego udziału w ochronie zabytków. Program zakłada także wsparcie w budowaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i służbami konserwatorskimi.

Projekty będą realizowane w formie obozów dla wolontariuszy. – Planowane zadania obejmować mogą m.in. prace porządkowe, udział w pracach konserwatorskich, pomoc przy badaniach architektonicznych i archeologicznych oraz dokumentowanie zabytków – zaznacza Tomasz Błyskosz, kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytut Dziedzictwa.

 

„Chronimy Dom Pomorski”

Działania na rzecz wolontariatu dla zabytków cieszą się w naszym regionie sporym zainteresowaniem. Na przykład w 2016 r. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalistów zorganizowało specjalny projekt „Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy Dom Pomorski”. W czasie wakacji 14 młodych mieszkańców północnych Kaszub dokumentowało domy w dawnych siedliskach gburskich i rybackich. Najmłodszy uczestnik projektu miał 12 lat. Zajęcia odbywały się pod okiem historyka sztuki i zawodowego fotografika. Dotyczyły m.in. ochrony zabytków, zasad ich inwentaryzacji i profesjonalnego robienia zdjęć. Młodzież po zakończonym obozie – już jako wolontariusze – samodzielnie fotografowała historyczne obiekty na terenie powiatu puckiego. W efekcie ich prac powstał folder i zorganizowano wystawę. Projekt podsumowano konferencją z udziałem pracowników administracji lokalnej.

– Praca z wolontariuszem to inwestycja w przyszłość – mówi Danuta Dettlaff, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka. – Wolontariat daje szanse rozwoju osobowego, ale wolontariuszowi trzeba poświęcić czas i uwagę, dać mu przestrzeń do uczenia się i rozwoju. Zapewniliśmy zatem młodzieży wiedzę merytoryczną na najwyższym poziomie, właściwą opiekę pedagogiczną, ale także zajęcia integracyjne. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom coraz więcej osób będzie chciało uczestniczyć w podobnych projektach.

 

Program Wolontariat dla dziedzictwa jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.