Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nabór wniosków dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” zakończony

Nabór wniosków dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” zakończony

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 67 wniosków, złożonych przez  6 spółek, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz 55 gmin z terenu województwa pomorskiego, na łączną kwotę kosztów całkowitych operacji  186 931 183,84 zł natomiast kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 148 894 037,86 zł . Wnioskodawcy ubiegają się o kwotę dofinansowania wynoszącą 93 519 787,11 zł.

Dofinansowanie otrzymają projekty, które przejdą pozytywnie ocenę, uzyskają co najmniej  12 punktów wg kryteriów wynikających z rozporządzenia wykonawczego dla przedmiotowego poddziałania, oraz dla których środki finansowe na realizację są wystarczające w ramach dostępnego limitu, o czym decydować będzie kolejność  na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego liście projektów.

W terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyniku oceny złożonych przez nich wniosków.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.