Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Nabór na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów zakończony

Nabór na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów zakończony

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 15 wniosków, złożonych przez  gminy z terenu województwa pomorskiego, na łączną kwotę kosztów całkowitych operacji 19 675 967 zł natomiast kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 17 174 626 zł Wnioskodawcy ubiegają się o kwotę dofinansowania wynoszącą 10 928 208 zł

Dofinansowanie otrzymają projekty, które przejdą pozytywnie ocenę administracyjną oraz dla których środki finansowe na realizację są wystarczające w ramach dostępnego limitu, o czym decydować będzie kolejność  na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego liście projektów.

W terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyniku oceny złożonych przez nich wniosków.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.