Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Na pomorskie firmy czeka dofinansowanie!

Na pomorskie firmy czeka dofinansowanie!

Banknoty euro na niebieskim tle flagi UE

Wnioski umożliwiające pozyskanie funduszy na innowacyjne projekty w zakresie nowych technologii można składać od 1 lutego do 15 marca 2017 r.

 

Firmy z Pomorza, które chcą uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, mogą składać projekty:

1. polegające na wprowadzaniu nowych produktów i usług, wpisujące się w inteligentne specjalizacje Pomorza, a więc realizowane w dziedzinach:

  • technologii offshore i portowo-logistycznych; technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie;
  • technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
  • technologii medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia;

2. z branży informatycznej;
3. nastawione na poprawę ekoefektywności w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie nowoczesnych ekologicznych technologii.

Wnioski można składać od 1 lutego do 15 marca 2017 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 r.

Więcej informacji o możliwościach dofinansowania (szczegóły konkursu):

Zobacz i weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.