Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Muzealny Oskar za wirtualny skansen wraków. Narodowe Muzeum Morskie zdobywcą nagrody Sybilla 2016

Muzealny Oskar za wirtualny skansen wraków. Narodowe Muzeum Morskie zdobywcą nagrody Sybilla 2016

Nagrodę Sybilla 2016 dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku odbierają dyrektor Jerzy Litwin oraz Tomasz Bednarz, kierownik Działu Digitalizacji

Nagrody dla najciekawszych wystaw, projektów, publikacji i inwestycji w polskich muzeach przyznane. Sybillę w dziedzinie digitalizacji i nowych technologii otrzymało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. – Nasze muzeum się zmienia, pracuje i rozwija z duchem czasu – mówi jego dyrektor, Jerzy Litwin.

 

Laureatów tegorocznej edycji konkursu „Sybilla. Wydarzenie Muzealne Roku” poznaliśmy 16 maja 2017 r., podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Narodowe Muzeum Morskie otrzymało tę nagrodę za projekt „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego”.

– Nasza tegoroczna Sybilla, już czwarta w historii Muzeum, jest za digitalizację, czyli dziedzinę, która stanowi przyszłość nowoczesnego muzealnictwa. Digitalizacja to niezwykle ważne narzędzie, wspomagające m.in. dokumentację oraz zarządzanie kolekcjami, dające wielkie możliwości prezentacji i upowszechniania zbiorów – podkreśla Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

 

Nowatorska metoda dokumentacji wraków

Ekipa badawcza Narodowego Muzeum Morskiego, kierowana przez Tomasza Bednarza, od 2013 r. realizuje projekty naukowo-badawcze z dziedziny archeologii podwodnej, w których m.in. rozwijana jest nowatorska metoda dokumentacji podwodnej w postaci fotogrametrycznych modeli 3D wraków statków znajdujących się na dnie Zatoki Gdańskiej. Pozwala ona na szybkie i dokładne wykonanie dokumentacji wraków, także przy bardzo słabej widzialności pod wodą. Metoda ta jest stosowana i rozwijana przez dwa ośrodki badawcze na świecie: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Texas AM University. Obie instytucje są liderami w dziedzinie budowy podwodnych modeli 3D.

– Modele wraków to nie tylko atrakcyjne wizualnie prezentacje, ale także uniwersalne i precyzyjne narzędzie pomiarowe dla archeologii podwodnej. Prezentowane modele 3D wraków są wiernym odwzorowaniem obiektów i pozwalają na tworzenie dowolnych przekrojów, rzutów oraz animacji. Są one także skutecznym narzędziem do monitorowania oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego – wyjaśnia Tomasz Bednarz, kierownik Działu Digitalizacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

 

Ekipa badawcza Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Ekipa badawcza kierowana przez Tomasza Bednarza (w środku, trzeci od lewej). Mat. prasowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

 

Wcześniej ekipa badawcza Narodowego Muzeum Morskiego została nominowana do prestiżowej nagrody TRAVELERY 2015 National Geographic w kategorii „Naukowe Odkrycie Roku” za opracowanie i wdrożenie nowatorskiej metody podwodnego dokumentowania wraków w 3D. Natomiast kierownik badań, Tomasz Bednarz, otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorska Nagroda Muzealna 2015″ za pomysł i realizację projektu „Badania archeologiczne wraków z Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem fotogrametrycznej dokumentacji 3D”.

 

W 2015 r. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku rozpoczęło realizację dwuletniego projektu „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego”. Jednym z jego efektów jest specjalnie zaprojektowana strona internetowa Wirtualny Skansen Wraków, gdzie zamieszczone są modele 3D wraków z Zatoki Gdańskiej wraz z ich opisami oraz dodatkową dokumentacją powstałą w ramach projektu. Strona dostępna jest w wersji polskiej oraz angielskojęzycznej.

 

Wrak W-6

Wrak W-6, czyli pozostałość po szwedzkim okręcie Solen, który zatonął 28 listopada 1627 r. w bitwie morskiej pod Oliwą. Źródło: http://www.wsw.nmm.pl/

 

*  *  *

 

Celem konkursu „Sybilla. Wydarzenie Muzealne Roku” jest nagradzanie osób i instytucji zasłużonych dla pielęgnowania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienie w konkursie jest najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie, nazywaną Muzealnym Oskarem. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Na tegoroczną, 37. edycję Sybilli wpłynęło 225 projektów muzealnych. Zostały one uhonorowane w jedenastu kategoriach: wystawy sztuki, wystawy historyczne i archeologiczne, wystawy etnograficzne, wystawy przyrodnicze i techniczne, przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej, edukacja, konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, digitalizacja i nowe technologie, projekty naukowo-badawcze, publikacje oraz inwestycje. Grand Prix otrzymało Muzeum Narodowe w Warszawie za projekt edukacyjny „W Muzeum wszystko wolno”.

 

Pomorscy laureaci 37. edycji konkursu „Sybilla. Wydarzenie Muzealne Roku”

  • w kategorii digitalizacja i nowe technologie – Sybilla dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za projekt „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego”

  • w kategorii edukacja – wyróżnienie dla Muzeum Miasta Gdyni za projekt edukacyjny „Pokaż się Seniorze!”

  • w kategorii konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury – wyróżnienie dla Muzeum Zamkowego w Malborku za prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny w Muzeum Zamkowym w Malborku

  • w kategorii publikacje – wyróżnienie dla Muzeum Emigracji w Gdyni za publikację „Katalog Muzeum Emigracji w Gdyni” oraz Muzeum Miasta Gdyni za publikację „Pan Nowoczesny. Barwne życie w białej Gdyni”
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.