Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Mieszkasz w powiecie lęborskim, jesteś bezrobotny? Zgłoś się na staż

Mieszkasz w powiecie lęborskim, jesteś bezrobotny? Zgłoś się na staż

Szkolenie kucharzy

324 tysiące złotych samorząd województwa przeznaczył na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie lęborskim. Na chętnych czekają szkolenia, staże i roboty publiczne. Szkolenie dla kucharzy już się zaczęło

 

Dzięki programowi Gryf lęborski urząd pracy sfinansuje kursy zawodowe i staże dla 39 bezrobotnych. Średnio na aktywizację zawodową jednej osoby przeznaczono 8 tysięcy złotych. Dzięki  temu uczestnicy projektu mogą liczyć na pracę w zakładzie w którym mieli staż.

 

Kto może się zgłaszać?

Z pomocy programu Gryf mogą skorzystać osoby zarejestrowane w lęborskim urzędzie pracy, które mieszkają w rejonach wiejskich. W projekcie przewidujemy program stażów dla bezrobotnych w lokalnych firmach. Miejsce będzie dobierane indywidualnie do profilu zawodowego bezrobotnego – wyjaśnia Barbara Gołąbek, odpowiedzialna za realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku. Dojazd do miejsca pracy będzie dofinansowany. Rozpoczęło się właśnie szkolenie zawodowe dla pięciu kucharzy.  Chętnych było więcej niż miejsc i lista została zamknięta. Cały czas można zgłaszać się na staże w zakładach pracy, roboty interwencyjne i publiczne  – dodaje Gołąbek. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku szacuje, że dzięki programowi przynajmniej 26 osób znajdzie stałe zatrudnienie.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.