Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Materiały z regionalnych spotkań Interreg

Materiały z regionalnych spotkań Interreg

Przedstawiciele podlaskich oraz świętokrzyskich władz regionalnych mówili o potrzebach województw (w tym m.in. w oparciu o regionalne strategie innowacji), na które odpowiedzią mogą być ponadnarodowe projekty Interreg.

W Białymstoku przedstawiciel Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic mówił o wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do sektora upraw i przetwórstwa owoców (InnoFruit). Z kolei przedstawiciel Krajowego Klastra Kluczowego  – Klaster LifeScience Kraków, przedstawił projekt  dotyczący potrzeb i potencjału innowacyjnego w leczeniu złamań (BFCC). Przedstawicielka Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprezentowała projekty poświęcone wprowadzaniu innowacji do sektora MŚP, w obszarze ochrony środowiska oraz konkurencyjności (SUPER i FFWD EUROPE).

W Chęcinach przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS) i Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych z Krakowa opowiedzieli o projekcie umożliwiającym sektorowi MŚP dostęp do infrastruktury badawczej (Balt TRAM), zachęcali także do udziału w pilotażowym przedsięwzięciu firmy z województwa świętokrzyskiego. Przedstawicielka Kieleckiego Parku Technologicznego przedstawiła projekt dotyczący  innowacyjnych ekosystemów miejskich (Urban Inno). Z kolei przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opowiedziała o projektach, w ramach których partnerzy wypracują nowe rozwiązania w zakresie mikrofinansowania sektora MŚP oraz konsumpcji energii w budynkach użyteczności publicznej (ATM for SMEs i ENERSELVES).

Prezentacje ze spotkań:

  1. Województwo Podlaskie – Oferta programów Interreg a potrzeby regionu
  2. Województwo Świętokrzyskie – Oferta programów Interreg a potrzeby regionu
  3. Krajowy Punkt Kontaktowy – Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz Interreg Europa Środkowa 2014-2020
  4. Krajowy Punkt Kontaktowy – Interreg Europa 2014-2020
  5. Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic – Projekt InnoFruit
  6. Klaster LifeScience Kraków – Projekt BFCC
  7. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Projekty: SUPER i FFWD
  8. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych – Projekt Baltic Tram
  9. Kielecki Park Technologiczny – Projekt Urban Inno
  10. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Projekty: ATM for SMEs i ENERSELVE
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.