Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Marszałek Struk o rekordowo niskim bezrobociu. Mamy dobry klimat w gospodarce

Marszałek Struk o rekordowo niskim bezrobociu. Mamy dobry klimat w gospodarce

Marszałek Mieczysław Struk i rynek pracy w marcu 2017 r.

W marcu 2017 r. w województwie pomorskim pobiliśmy wszystkie rekordy dotyczące bezrobocia. Najbardziej chyba cieszy wysoka liczba nowych miejsc pracy.

 

– Bardzo dobre wieści dla Pomorza dotyczące rynku pracy – poinformował na Facebooku Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. W marcu stopa bezrobocia wyniosła 7 proc. i jest dużo niższa od stopy bezrobocia w Polsce (8,2 proc.). Jest to również najniższa stopa bezrobocia od powstania samorządu województwa. Kolejną dobrą wiadomością jest liczba zgłoszonych w marcu wolnych miejsc pracy, która również jest rekordowa i wyniosła 11,4 tys.

 

Tak dobrze na Pomorzu jeszcze nie było

Jak podaje Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, marzec 2017 r. pod względem bezrobocia jest najlepszym miesiącem od czasu powstania województwa pomorskiego! Zarejestrowano 62 tys. osób bezrobotnych. Tak niskiej liczby bezrobotnych nie było od 1999 r. Dotychczas najniższą liczbę bezrobotnych odnotowano w październiku 2008 r. – 62,4 tys. osób. W stosunku do lutego 2017 r., spadła liczba bezrobotnych o 5,3 proc. (tj. o 3,5 tys. osób). W tym samym okresie roku poprzedniego (luty 2016 r.–marzec 2016 r.) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,9 proc. (tj. o 3,2 tys.).

 

Bijemy zeszłoroczne rekordy

Stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego w marcu 2017 r. osiągnęła poziom 7 proc. To także rekord. Do tej pory najniższą stopę bezrobocia odnotowano w październiku i listopadzie 2016 r., osiągnęła ona wówczas poziom 7,2 proc. W porównaniu z lutym 2017 r., odnotowano spadek stopy bezrobocia o 0,4 pkt. proc. Natomiast w tym samym czasie roku poprzedniego (luty 2016 r.–marzec 2016 r.) wystąpił spadek stopy bezrobocia o 0,3 pkt. proc.

W marcu zgłoszono do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego bardzo dużą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – pracodawcy zgłosili11,4 tys. ofert. Tak wysoka liczba ofert pracy została zarejestrowana po raz pierwszy od czasu powstania województwa pomorskiego. Jak dotąd, w czerwcu 2016 r. zarejestrowano najwyższą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – 11,2 tys.

 

Dobry klimat w gospodarce

– Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2017 r. jest wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej. Pomorskiej gospodarce sprzyja klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym coraz lepsze funkcjonowanie transportu publicznego z korzyścią dla mieszkańców (dojazdy do pracy), jak i przedsiębiorców – mówi Anna Pawłowska z Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. – Wpływ na rynek pracy ma również rosnące zapotrzebowanie na pracowników, szczególnie w przemyśle i budownictwie. Przybywa nowych inwestorów i rosną inwestycje zarówno w sektorze prywatnym (lokalizacja nowych firm w regionie oraz rozwój już działających firm), jak i publicznym (inwestycje współfinansowane ze środków funduszy europejskich). Zmniejszaniu się liczby bezrobotnych sprzyjają także działania aktywizacyjne samorządów powiatowych, m.in. poprzez refundację pracodawcom miejsc pracy, szkolenia i staże.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.