Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Malarstwo „po burzy nad starym światem”. Zobacz dzieła artystów tworzących po wojnie na Wybrzeżu

Malarstwo „po burzy nad starym światem”. Zobacz dzieła artystów tworzących po wojnie na Wybrzeżu

Antoni Suchanek „Po burzy nad starym światem", 1945

Nowa wystawa w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku stanowić będzie pierwszą próbę pokazania całości zjawisk w malarstwie na Wybrzeżu w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej. Jej zaletą będzie dążenie do zaprezentowania wszystkich wybitnych twórców tego okresu, a także przypomnienie tych niekiedy trochę już zapomnianych. Wernisaż odbędzie się w sobotę, 14 października 2017 r.

 

Rok 1945 wyznacza w sztuce polskiej rozpoczęcie nowego etapu. Pierwsze lata powojenne to czas powszechnego entuzjazmu, ale także dyskusji o kształcie kultury polskiej. Wybrzeże stało się w tym czasie istotnym ośrodkiem artystycznym.

 

Autsajderzy z Wybrzeża

Tradycje plastyki na Wybrzeżu zostały przerwane przez wybuch wojny. Pozostała tu tylko garstka malarzy związanych z przedwojennym Gdańskiem i Gdynią. Artyści ci, choć niepozbawieni twórczej inwencji, stanowili jednak grupę autsajderów. Do najwybitniejszych malarzy polskich tworzących w Wolnym Mieście, a kontynuujących swoją twórczość należeli: Stanisław Chlebowski, Marian Mokwa i Albert Lipczyński. W Gdyni działali w tym okresie między innymi Wacław Szczeblewski i Jan Gasiński.

 


Marian Mokwa „Pejzaż nadmorski (Osada rybacka)”, ok. 1949. Fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

 

Założony w październiku 1945 r. Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych z siedzibą w Sopocie, późniejsza Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, szybko stał się centrum kulturotwórczym Wybrzeża, skupiając wokół siebie wielkie indywidualności polskiej plastyki. Pracownikami szkoły byli wybitni artyści, których twórczość i działalność pedagogiczna wpłynęły na obraz plastyki naszego regionu. To przez pryzmat ich dokonań postrzegany jest okres powojenny przez historyków i krytyków sztuki.

 

Szkoła sopocka

Na wystawie szczególne miejsce zajmą prace z lat 1949-1955, kiedy to ukształtowało się pojęcie tzw. szkoły sopockiej. Był to okres, w którym artyści Wybrzeża szukali możliwości połączenia doktryny socrealizmu z wartościami malarskimi. W tym czasie malarze związani z PWSSP zaistnieli na arenie ogólnopolskiej, odnosząc wiele sukcesów na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki.

 

Kazimierz Śramkiewicz „Wycieczka chłopów w porcie gdańskim
Kazimierz Śramkiewicz „Wycieczka chłopów w porcie gdańskim”, ok. 1953. Fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

 

Autorzy wystawy przede wszystkim chcą położyć nacisk na „konfrontację” dorobku artystów związanych z nowo utworzoną PWSSP a innymi środowiskami. Szczególnie z malarzami tworzącymi w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w okresie międzywojennym oraz przybyłymi na Wybrzeże po 1945 r., a pozostającymi poza strukturą sopockiej uczelni.

 

Pierwsza dekada (po burzy nad starym światem)
Malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945-1955

 • wernisaż: 14 października 2017 r., sobota, godz. 18.00
 • wystawa czynna: 15 października 2017 r. – 28 stycznia 2018 r.
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
 • ul. Cystersów 18
 • Gdańsk
 • godziny otwarcia – od 1 października do 30 kwietnia:
  wtorek-piątek, godz. 9.00-16.00
  sobota-niedziela, godz. 10.00-17.00
 • ceny biletów:
  normalny – 10 zł
  ulgowy – 6 zł
  dla uczniów i studentów do 26. roku życia – 1 zł
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.