Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kto pokieruje Szpitalami Pomorskimi? Nowy Zarząd połączonych podmiotów

Kto pokieruje Szpitalami Pomorskimi? Nowy Zarząd połączonych podmiotów

Jolanta Sobierańska-Grenda

Rada Nadzorcza Szpitali Pomorskich sp. z o.o. zdecydowała o powołaniu zarządu spółki. W jego skład weszli: prezes Zarządu Jolanta Sobierańska-Grenda, wiceprezesi: Andrzej Zieleniewski oraz Dariusz Nałęcz. Nowe obowiązki obejmą 3 kwietnia 2017 r.

 

W wyniku połączenia trzech podmiotów: Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie sp. z o.o., Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o. oraz Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o.o. nastąpią odpowiednie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym powstanie spółka lecznicza Szpitale Pomorskie sp. z o.o.

– Właściciel – samorząd województwa pomorskiego, w obliczu zmieniającego się otoczenia prawnego w ochronie zdrowia, przed nowym zarządem postawił zadania m.in. efektywnego zarządzania nowopowstałą spółką leczniczą, doskonalenia jakości udzielanych świadczeń i zwiększenia satysfakcji pacjenta oraz przeprowadzenie procesu modernizacyjno-inwestycyjnego szpitali – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

Kim są członkowie Zarządu?

Jolanta Sobierańska-Grenda jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UG, radcą prawnym, ukończyła studia MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nowa prezes Szpitali Pomorskich sp. z o.o. od ponad 18 lat posiada doświadczenie na stanowiskach zarządzających. Pełniła funkcję sekretarza powiatu malborskiego. Przez ostatnich 6 lat była dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nadzorowała podmioty lecznicze podlegające samorządowi wojewódzkiemu. Udało się jej zrealizować szereg konsolidacji, zarówno w ramach jednego właściciela, jak i pomiędzy szpitalami marszałkowskimi i powiatowymi oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Nadzorowała 11 przekształceń szpitali marszałkowskich w spółki prawa handlowego wraz z uzyskiwaniem wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach planu „C”. Posiada także doświadczenie w doradztwie w procesie przekształcania i restrukturyzacji szpitali powiatowych, zarówno w ramach rządowego programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, tzw. planu „B”, jak i w procesie uzyskiwania wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach planu „C”.
Jest także wykładowcą na licznych kursach oraz studiach MBA dla kadry medycznej, m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Wiceprezes Andrzej Zieleniewski to dotychczasowy prezes Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, natomiast wiceprezes Dariusz Nałęcz był dotychczas prezesem Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o.o.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.