Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/6d332b2e-39c1-451f-abfe-cb113c807b4b.jpg Kto odbierze statuetki Pomorskiej Nagrody Artystycznej? Kiedy poznamy zwycięzców?

Kto odbierze statuetki Pomorskiej Nagrody Artystycznej? Kiedy poznamy zwycięzców?

Statuetki Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Gala wręczenia Pomorskich Nagród Artystycznych za rok 2019, najważniejszych nagród Województwa Pomorskiego przyznawanych w dziedzinie kultury, miała odbyć się dziś w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Z powodu pandemii została przełożona. Mimo to procedura wyboru laureatów odbywa się bez zakłóceń.

 

Tradycyjnie, marszałek województwa pomorskiego wręcza statuetki Gryfa laureatom, którzy w minionym roku byli autorami wybitnych dokonań artystycznych lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego. W tym roku wyróżnieni odbiorą statuetki, gdy zostaną zniesione ograniczenia nałożone rozporządzeniem Rady Ministrów. „Mam nadzieję, że o wyniku głosowania dowiemy się już niebawem, kiedy będzie można w bezpieczny sposób się spotkać i wspólnie świętować, czego wszystkim nam życzę” – napisał na Facebooku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Podziękował też pomorskim twórcom za działania podejmowane w Internecie, które budują relacje z odbiorcami i aktywizują ich.

 

Mała Kapituła Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, procedura wyłaniania laureatów nagrody przebiegła zgodnie z planem. W siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, 9 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Małej Kapituły Pomorskiej Nagrody Artystycznej, która wyłoniła nominacje do nagrody za rok 2019. Nominowani są pomorscy artyści, twórcy sztuk wizualnych i muzyki. Nominację za mecenat kultury otrzymały także trzy firmy. – Wszystkim osobom nominowanym do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2019 raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Niestety, w tym roku mierzymy się z wyjątkowo trudną sytuacją dla nas wszystkich, dlatego nie poznamy zwycięzców teraz, musimy jeszcze trochę poczekać – mówi Beata Jaworowska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury UMWP.

Zobacz listę nominowanych do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 2019 rok

 

Duża Kapituła PNA

Liczy około 100 osób, a tworzą ją członkowie Małej Kapituły oraz dotychczasowi laureaci nagrody. Wszyscy otrzymali karty do głosowania, by potem swoje kandydatury przesłać bezpośrednio do kancelarii Notariusze Mędraś i Szulc spółka partnerska. Notariusz Bartosz Mędraś czuwa nad bezpieczeństwem kart, a wynik głosowania, czyli nazwiska laureatów Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2019, przekaże marszałkowi województwa pomorskiego w zalakowanej kopercie podczas gali. Zorganizowana zostanie, kiedy będzie, to możliwe i bezpieczne. Wówczas poznamy zwycięzców.

 

Czym jest PNA?

Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne są zauważalne i rokują wielkie nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane są osoby lub firmy wspierające kulturę. Przyznawana jest również Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna za całokształt osiągnięć. Jej laureata wskazuje osobiście marszałek województwa pomorskiego.

 

Ubiegłoroczni laureaci

Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych marszałek województwa pomorskiego przyznał prof. Maciejowi Świeszewskiemu. Natomiast wyróżnienia za Kreacje Artystyczne, podobnie jak i tytuł Pomorskiej Nadziei Artystycznej, trafiły do muzyków. Wyróżniony został zespół NeoQuartet, a Nadzieją Pomorza został młody muzyk Maciej Banachowski. Wśród nagrodzonych znalazły się znakomita malarka Beata Ewa Białecka i wybitna aktorka Dorota Kolak, a za sprawowanie mecenatu uhonorowana została firma Kegar z Kępic.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.