Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kto będzie Nauczycielem Pomorza 2017? Kandydatów można zgłaszać do 23 czerwca

Kto będzie Nauczycielem Pomorza 2017? Kandydatów można zgłaszać do 23 czerwca

Piotr Sikorski, Nauczyciel Pomorza 2016. Fot. Sławomir Lewandowski

Już po raz drugi wyłoniony zostanie najlepszy pedagog na Pomorzu. – Tytuł ten zobowiązuje do tego, żeby dać z siebie jeszcze więcej – opowiada Piotr Sikorski, zwycięzca ubiegłorocznego konkursu.

 

Wniosek o nadanie tytułu mogą złożyć dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada szkoły lub placówki, rada rodziców, samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa. Kandydat powinien mieć świetny kontakt z uczniami, pomagać im rozwijać talenty i zachęcać do działalności społecznej.

– Konkurs Nauczyciel Pomorza został ogłoszony z myślą o najwybitniejszych pedagogach, których umiejętność wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów zasługuje na wyróżnienie. Chcemy uhonorować nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa pomorskiego. Tych, którzy wpływają na wszechstronny rozwój psychofizyczny: intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci oraz młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego regionu – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Podnieść rangę zawodu nauczyciela

– Konkurs ma podnieść rangę zawodu nauczyciela i zwrócić uwagę na pedagoga jako osobę, która ma duży wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich. W związku z tym narodził się pomysł, żeby nobilitować nauczycieli, którzy są autorytetami dla młodych ludzi. Uczniowie obserwując nauczyciela, widzą nie tylko osobę nauczającą czy przekazującą wiedzę, ale też aktywną społecznie. W konkursie brane pod uwagę jest także zaangażowanie społeczne. To musi być nie tylko ktoś, kto uczy, ale ktoś, kto jest liderem w danym środowisku – dodaje Małgorzata Kłos, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, która koordynuje konkurs.

Spośród zgłoszonych nauczycieli Komisja Konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych pięciu laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciel Pomorza Roku 2017 oraz statuetkę, zaś czterej pozostali – wyróżnienia. Ponadto, laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Co roku Komisję Konkursową ustanawia marszałek odpowiednim zarządzeniem. Są wśród nich przedstawiciele marszałka, sejmiku wojewódzkiego, rady rektorów, rady rodziców, samorządu uczniowskiego i kuratora oświaty.

 

Mobilizacja do większej pracy

Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu został Piotr Sikorski – nauczyciel geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, pracujący w zawodzie od 30 lat.

– Tytuł Nauczyciel Pomorza jest wyróżnieniem, ale też mobilizacją. Zobowiązuje do tego, żeby dać z siebie jeszcze więcej – mówi Piotr Sikorski, Nauczyciel Pomorza, zwycięzca ubiegłorocznego konkursu. – Myślę, że zorganizowanie takiego konkursu to bardzo dobra inicjatywa. Zawód nauczyciela nie do końca jest doceniany. Nagroda ta pomaga w budowaniu autorytetu, a także wyznacza dobre kierunki pracy czy postawy, które mogą być powielane  – dodaje Sikorski.

Piotr Sikorski jest członkiem prezydenckiej Rady Edukacji i entuzjastą nowych technologii, które wykorzystuje w codziennej pracy dydaktycznej. Jego uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych, a także angażują się w pomaganie innym. Sikorski od lat jest opiekunem Klubu Europejczyka i Szkolnego Klubu Podróżnika, współorganizuje pikniki naukowe i gry miejskie oraz debaty poświęcone bieżącym wydarzeniom. Jest także autorem publikacji „Zapiski starszego belfra”, zawierającej wskazówki i porady metodyczne dla nauczycieli, a także przykładowe programy wychowawcze.

 

Jak zgłosić kandydata do tegorocznego konkursu?

Wniosek należy wypełnić tutaja następnie wydrukować, podpisać i przesłać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs Nauczyciel Pomorza w 2017 roku” na adres biblioteki (odpowiedzialnej w imieniu marszałka województwa pomorskiego za organizację konkursu):
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Wnioski można składać do 23 czerwca 2017 r. Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród odbędą się podczas VI Forum Pomorskiej Edukacji w listopadzie 2017 r.

Organizatorem konkursu jest marszałek województwa pomorskiego. Informacje dotyczące konkursu dostępne są także tutaj

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.