Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kontrola urzędników w szpitalu na Srebrzysku zakończona. Jakie są ustalenia?

Kontrola urzędników w szpitalu na Srebrzysku zakończona. Jakie są ustalenia?

Budynek Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

Wzrost liczby pacjentów oraz brak rozwiązań systemowych to m. in. wyniki pierwszego etapu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku, który został zakończony. Protokół dzisiaj, tj. 2 lipca, zostanie przekazany dyrekcji szpitala, która zgodnie z prawem, ma siedem dni od dnia otrzymania na ustosunkowanie się do ustaleń.

 

Kontrolę przeprowadzili przez pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP).

 

Co wykazała kontrola?

Jednym ze wstępnych ustaleń, zarówno samej kontroli, jak i rozmów przedstawicieli urzędu marszałkowskiego z zespołem lekarzy, jest konieczność opracowania bardziej szczegółowej procedury postępowania wobec problemu wzrostu liczby pacjentów, przy jednoczesnych ograniczonych zasobach lokalowych i kadrowych podmiotów psychiatrycznych. Urząd marszałkowski wraz z dyrekcją szpitala podejmie działania mające na celu wzmocnienie powyższych zasobów.

Do trwałej zmiany w zakresie funkcjonowania psychiatrii dzieci i młodzieży niezbędne jest jednak zapewnienie trwałego i zwiększonego finansowania. Chodzi też o zmiany systemowe. Przede wszystkim określenie ogólnopolskich standardów dotyczących opieki nad chorymi.

Kontrola potwierdziła, że na przestrzeni ostatnich trzech lat znacznie wzrosła liczba pacjentów poniżej 18 roku życia kierowanych do przyjęcia do szpitala. Podjęta w trakcie czynności kontrolnych przez dyrektora szpitala decyzja o zakończeniu przyjmowania pacjentów niepełnoletnich na oddziały dla dorosłych, jakkolwiek ogranicza ryzyko nowych zdarzeń niepożądanych o podobnym do odnotowanego charakterze, jest jednocześnie związana z większym ryzykiem niewystarczającego zabezpieczenia pacjentów wymagających pilnego leczenia.

Kontrola wykazała też, że dyrekcja szpitala i lekarze, działali w stanie wyższej konieczności, przyjmując „nadprogramowych” pacjentów mimo braku miejsc.

Jednocześnie UMWP zwróci się do wojewody pomorskiego z wnioskiem o audyt kliniczny oddziału dziecięcego przeprowadzony przez konsultanta z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

Dyrekcja szpitala realizowała zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli UMWP z 2016 r. oraz z niezależnych ustaleń ze spotkań z przedstawicielami organów wymiaru sprawiedliwości. Szpital prowadzi rejestr zdarzeń niepożądanych zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi przez placówkę zasadami.

Ze względu na wrażliwe informacje o schorzeniach i przebiegu leczenia oraz trwające postępowania w prokuraturze dokładne informacje dotyczące ustaleń samego przebiegu zdarzeń nie mogą zostać ujawniane.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.