Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konsultacje regionalnego programu polityki zdrowotnej

Konsultacje regionalnego programu polityki zdrowotnej

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności m.in. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.

 

W związku z powyższym samorząd województwa pomorskiego informuje o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2″.

Do projektu gminy i powiaty województwa pomorskiego mogą zgłaszać ewentualne sugestie, wnioski i uwagi, w terminie do 7 dni od daty opublikowania, (tj. od dnia 7 lipca 2017 r.) ww. projektu programu polityki zdrowotnej, na adres e-mail j.wierzbicka@pomorskie.eu.

    

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik – schemat

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.