Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

EEA_logo

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansować będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w trzech obszarach:

Obszar 1. Prawa człowieka i równe traktowanie
Obszar 2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
Obszar 3. Demokracja lokalna i aktywność obywatelska

W ramach Programu priorytetami horyzontalnymi będą: ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zaangażowanie młodzieży. Ponadto wspierany będzie rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich.

Koncepcję Programu dostępna jest w materiale do dyskusji.

W konsultacjach można wziąć udział:

 1. wypełniając ankietę  on-line  dostępną do dnia 30 stycznia 2020.
 2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych (zapisy tutaj):
  – w Szczecinie (23.01) – rekrutacja do dnia 20 stycznia
  – w Rzeszowie (24.01) – rekrutacja do dnia 21 styczni
  – we Wrocławiu (3.02) – rekrutacja do dnia 29 stycznia
  – w Białymstoku (3.02)  – rekrutacja do dnia 29 stycznia
  – w Łodzi (6.02) – rekrutacja do dnia 3 lutego

Więcej informacji na stronie Programu.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.