Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konsekwentnie dla Pomorzan – bądź częścią zmian, skorzystaj z Funduszy Europejskich

Konsekwentnie dla Pomorzan – bądź częścią zmian, skorzystaj z Funduszy Europejskich

Fot. ©Depositphotos/pixpack

Rozpoczęła się kampania informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przez najbliższy miesiąc, samorząd województwa pomorskiego, przybliży mieszkańcom regionu szanse, jakie niesie ze sobą możliwość skorzystania z Funduszy Europejskich.

 

Celem głównym kampanii jest zachęta mieszkańców województwa pomorskiego do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wsparcie unijne uzyskać można w obszarze:

1. dotacje dla przedsiębiorstw na:

  • tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług,
  • rozwój firmy (poszerzenie rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znacząca poprawa ich jakości, poprawa efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, działania ekoefektywne w firmie),
  • rozwój eksportu (badanie potencjału firmy i jej produktów w zakresie eksportu, udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy);

2. instrumenty finansowe w postaci pożyczek na:

  • inwestycje w firmach (oprócz pożyczek możliwe są także poręczenia i wkłady kapitałowe),
  • termomodernizacje budynków publicznych, komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • inwestycje na terenach rewitalizowanych,
  • produkcję energii z OZE;

3. dotacje na edukację przedszkolną;

4. dotacje na opiekę nad dziećmi do lat 3;

5. dotacje na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami;

6. dotacje na rozwój usług społecznych.

Jeśli jesteś zainteresowany realizacją projektu, inwestycji lub chcesz uczestniczyć w przedsięwzięciu  dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej – odwiedzaj fanpage na Facebooku „Pomorskie w Unii”, oglądaj filmy promocyjne na YouTube lub spoty w sieci kin Multikino w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi i Słupsku oraz kinach w Bytowie, Kościerzynie, Łebie, Ustce i Wejherowie.

Zwróć też uwagę na materiał wyświetlany na ekranach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej. Przeczytaj informacje na naszych plakatach i na łamach lokalnych gazet m.in. w Dzienniku Bałtyckim, Gazetach: Tczewskiej, Malborskiej, Kociewskiej i Gryfie Kościerskim, Czasie Chojnic, Kurierze Bytowskim.

W tekstach bezpłatnej prasy dostępnej w województwie przeczytasz o inicjatywach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Regionalne rozgłośnie radiowe: Radio Gdańsk, Radio Złote Przeboje Trójmiasto, RMF MAXXX Trójmiasto, RMF MAXXX Pomorze, Radio Plus, Radio Eska, Radio KASZËBË i Radio Weekend, przez 4 tygodnie będą informowały o możliwościach, z których skorzystać mogą potencjalni beneficjenci projektów dofinansowanych z funduszy europejskich

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.